HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
Sektor ekonomskih poslova
Zagreb, 16. lipnja 2003.
 MJESEČNI PREGLED BROJA KORISNIKA DOPLATKA ZA DJECU,
 BROJA DJECE I SVOTA ZA ISPLATU
ZA SVIBANJ 2003.
                    ISPLATA U LIPNJU 2003.      u kn   
RED. BROJ KORISNICI DOPLATKA ZA DJECU I DJECA
ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK
BROJ
DJECE
BROJ KORISNIKA REDOVITA MJESEČNA ISPLATA ISPLATA ZA PRETHODNE MJESECE UKUPNA SREDSTVA ZA ISPLATU
0 1 2 3 4 5 6 (4+5)
1. RADNICI 304993 155992 69,785,177.50 6,106,150.64 75,891,328.14
2. OBRTNICI 13249 6389 3,454,553.50 502,644.76 3,957,198.26
3. POLJOPRIVREDNICI 8970 4629 2,691,250.99 148,246.28 2,839,497.27
4. OSOBE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU PROF.DJELATNOST 89 51 27,223.88 12,112.18 39,336.06
5. NEZAPOSLENE OSOBE 127521 66964 37,821,040.54 2,780,500.98 40,601,541.52
6. KORISNICI MIROVINA 32622 19305 9,658,989.42 798,182.77 10,457,172.19
7. OSTALI 1822 967 494,684.93 255,092.45 749,777.38
  UKUPNO 489 266 254 297 123,932,920.76 10,602,930.06 134,535,850.82
Pripremljeno u: Odjelu plana i analize
POMOĆNICA RAVNATELJA
Biserka Firm