HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
Sektor ekonomskih poslova
Zagreb, 18. srpnja 2003.
 MJESEČNI PREGLED BROJA KORISNIKA DOPLATKA ZA DJECU,
 BROJA DJECE I SVOTA ZA ISPLATU
ZA LIPANJ 2003.
                    ISPLATA U SRPNJU 2003.      u kn   
RED. BROJ KORISNICI DOPLATKA ZA DJECU I DJECA
ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK
BROJ
DJECE
BROJ KORISNIKA REDOVITA MJESEČNA ISPLATA ISPLATA ZA PRETHODNE MJESECE UKUPNA SREDSTVA ZA ISPLATU
0 1 2 3 4 5 6 (4+5)
1. RADNICI 311086 159073 71,287,942.15 3,394,314.80 74,682,256.95
2. OBRTNICI 13820 6683 3,611,426.95 289,512.06 3,900,939.01
3. POLJOPRIVREDNICI 9112 4705 2,738,540.30 54,717.73 2,793,258.03
4. OSOBE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU PROF.DJELATNOST 95 54 28,814.82 4,589.88 33,404.70
5. NEZAPOSLENE OSOBE 130420 68462 38,779,925.11 1,768,511.06 40,548,436.17
6. KORISNICI MIROVINA 33474 19789 9,912,757.99 574,861.85 10,487,619.84
7. OSTALI 1745 922 514,054.16 80,423.73 594,477.89
  UKUPNO 499 752 259 688 126,873,461.48 6,166,931.11 133,040,392.59
Pripremljeno u: Odjelu plana i analize
POMOĆNICA RAVNATELJA
Biserka Firm