HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
Sektor ekonomskih poslova
Zagreb, 21. prosinca 2004.
 MJESEČNI PREGLED BROJA KORISNIKA DOPLATKA ZA DJECU,
 BROJA DJECE I SVOTA ZA ISPLATU
ZA STUDENI 2004.
                    ISPLATA U PROSINCU 2004.      u kn   
RED. BROJ KORISNICI DOPLATKA ZA DJECU I DJECA
ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK
BROJ
DJECE
BROJ KORISNIKA REDOVITA MJESEČNA ISPLATA ISPLATA ZA PRETHODNE MJESECE UKUPNA SREDSTVA ZA ISPLATU
0 1 2 3 4 5 6 (4+5)
1. RADNICI 276438 145048 63.782.620,15 2.924.912,05 66.707.532,20
2. OBRTNICI 14245 7191 3.704.236,06 339.485,77 4.043.721,83
3. POLJOPRIVREDNICI 8153 4309 2.451.060,92 136.372,76 2.587.433,68
4. OSOBE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU PROF.DJELATNOST 76 48 23.927,26 1.287,16 25.214,42
5. NEZAPOSLENE OSOBE 130234 69317 38.717.366,93 1.473.414,96 40.190.781,89
6. KORISNICI MIROVINA 31397 18477 9.402.240,44 450.288,96 9.852.529,40
7. OSTALI 1580 889 543.198,90 27.330,07 570.528,97
  UKUPNO 462 123 245 279 118.624.650,66 5.353.091,73 123.977.742,39
Pripremljeno u: Odjelu plana i analize
POMOĆNICA RAVNATELJA
Biserka Firm