HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
Sektor ekonomskih poslova
Zagreb, 21. rujna 2009.
 MJESEČNI PREGLED BROJA KORISNIKA DOPLATKA ZA DJECU, 
 BROJA DJECE I SVOTA ZA ISPLATU
ZA KOLOVOZ 2009.
                    ISPLATA U RUJNU 2009.      u kn    
RED. BROJ KORISNICI DOPLATKA ZA DJECU I DJECA
ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK
BROJ
DJECE
BROJ KORISNIKA REDOVITA MJESEČNA ISPLATA ISPLATA ZA PRETHODNE MJESECE UKUPNA SREDSTVA ZA ISPLATU
0 1 2 3 4 5 6 (4+5)
1. RADNICI  247 774  127 951 83.051.071,52 1.797.676,20 84.848.747,72
2. OBRTNICI  13 281  6 539 4.690.371,87 257.175,99 4.947.547,86
3. POLJOPRIVREDNICI  6 096  3 068 2.256.761,21 41.428,53 2.298.189,74
4. OSOBE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU PROF.DJELATNOST   85   45 37.377,45 0,00 37.377,45
5. NEZAPOSLENE OSOBE  113 879  59 280 42.817.383,62 845.053,62 43.662.437,24
6. KORISNICI MIROVINA  35 453  20 047 13.403.455,10 154.727,51 13.558.182,61
7. KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZOPHBDR   278   114 106.487,60 249,45 106.737,05
8. RUČNI   7   4 3.427,98 20.624,90 24.052,88
  UKUPNO 416853 217048 146.366.336,35 3.116.936,20 149.483.272,55
Pripremljeno u: Odjelu plana i analize
NAČELNICA ODJELA
Anđelka Krznarić