HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
 MJESEČNI PREGLED BROJA KORISNIKA DOPLATKA ZA DJECU, 
 BROJA DJECE I SVOTA ZA ISPLATU
ZA STUDENI 2001. (ISPLATA U PROSINCU 2001.)
                          u kn    
REDNI BROJ KORISNICI DOPLATKA ZA DJECU I DJECA ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK BROJ
DJECE
BROJ KORISNIKA REDOVITA MJESEČNA ISPLATA ISPLATA ZA PRETHODNE MJESECE UKUPNA SREDSTVA ZA ISPLATU
0 1 2 3 4 5 6 (4+5)
1. RADNICI 418392 218754 119.036.201,81 10.840.964,23 129.877.166,04
2. OBRTNICI 14109 6829 4.387.982,78 1.181.991,74 5.569.974,52
3. POLJOPRIVREDNICI 8511 4367 2.861.676,25 470.297,59 3.331.973,84
4. OSOBE KOJE SAMOSTALNO          
  OBAVLJAJU PROFESIONALNU DJELATNOST 180 97 58.446,26 1.912,48 60.358,74
5. NEZAPOSLENE OSOBE 128266 67901 44.349.563,19 10.879.231,46 55.228.794,65
6. KORISNICI MIROVINA 45266 27657 17.460.529,74 2.470.783,48 19.931.313,22
7. OSTALI 4133 2284 1.631.911,75 235.122,52 1.867.034,27
  UKUPNO 618 857 327 889 189.786.311,78 26.080.303,50 215.866.615,28
8. TROŠKOVI POSLOVANJA       3.500.000,00   3.500.000,00
9. SREDSTVA REZERVE ZA NAKNADNE        
  ISPLATE TIJEKOM MJESECA   3.000.000,00   3.000.000,00
  SVEUKUPNO  618 857 327 889 196.286.311,78 26.080.303,50 222.366.615,28