HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u rujnu 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrsta
mirovine

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina  umanjena  za porez i prirez u koju nije uključen dodatak uz mirovinu

Prosječna  mirovina umanjena  za porez i prirez u koju je uključen dodatak uz mirovinu

 

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

Starosna

550831

1.784,94

1.912,15

 

Invalidska

236567

1.420,29

1.526,88

 

Obiteljska

222559

1.332,13

1.471,29

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1009957

1.599,75

1.724,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

 

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

1825

3.884,47

 

 

Invalidska

4630

2.279,96

 

 

Obiteljska

1086

3.500,04

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

7541

2.843,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

19507

4.624,49

 

 

Obiteljska

11760

5.650,29

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

31267

5.010,31

 

 

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

 

hrvatskih branitelja

7577

3.523,76

 

 

isplaćene samo

 

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjena  Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim

 

razdobljima od 1. siječnja 2001.  ( " Narodne novine " broj 127/2000. )

 

 

Od 1. listopada 2001. u primjeni su Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna

 

Republike Hrvatske za 2001. godinu ( N.N. broj 82/2001. ) i Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini

 

( N.N. broj 82/2001. )

 

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

   ( donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina ) .

 

** Ugovorom između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju koji je stupio

 

na snagu 1. svibnja 2003. ( "Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 14/01) prestala je isplata mirovina korisnicima

 

koji su pravo na mirovinu ostvarili u Srbiji i Crnoj Gori, a kojima je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 

isplaćivao mirovinu prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ

 

( "Narodne novine" broj 96/93).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA  U KOJE  NIJE UKLJUČEN DODATAK UZ MIROVINU

 

u rujnu 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

SRAROSNA MIROVINA

INVALIDSKA MIROVINA

OBITELJSKA MIROVINA

 

GRUPE
SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DO - 500,00

84376

324,30

42634

332,67

27376

300,46

14366

344,86

 

   500,01 - 1.000,00

109009

770,73

44283

758,03

24644

801,00

40082

766,15

 

  1.000,01 - 1.500,00

333262

1.255,39

137864

1.260,36

97192

1.249,48

98206

1.254,26

 

1.500,01 - 2.000,00

220794

1.721,02

130104

1.738,51

44622

1.723,07

46068

1.669,64

 

2.000,01 - 4.000,00

248073

2.575,08

183194

2.598,98

41200

2.493,55

23679

2.532,02

 

4.000,01 - 8.000,00

14284

4.594,53

12599

4.600,07

1530

4.536,18

155

4.720,38

 

VEĆE OD  -  8.000,00

159

9.392,67

153

9.361,51

3

9.238,02

3

11.136,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1009957

1.599,75

550831

1.784,94

236567

1.420,29

222559

1.332,13

 

Napomena: U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

 

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina iz republika bivše SFRJ, Hrvatska vojska i Hrvatski branitelji.

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA   U KOJE  JE UKLJUČEN DODATAK UZ MIROVINU

 

u rujnu 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

SRAROSNA MIROVINA

INVALIDSKA MIROVINA

OBITELJSKA MIROVINA

 

GRUPE
SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DO - 500,00

71908

359,24

35843

379,35

25030

319,33

11035

384,44

 

   500,01 - 1.000,00

101532

766,20

45153

747,02

22675

788,66

33704

776,78

 

  1.000,01 - 1.500,00

300283

1.313,35

122209

1.312,97

87650

1.300,48

90424

1.326,35

 

1.500,01 - 2.000,00

226672

1.744,84

122475

1.767,22

49005

1.729,13

55192

1.709,12

 

2.000,01 - 4.000,00

290614

2.614,03

208551

2.642,67

50069

2.532,14

31994

2.555,48

 

4.000,01 - 8.000,00

18788

4.643,35

16446

4.649,72

2135

4.590,26

207

4.684,78

 

VEĆE OD  -  8.000,00

160

9.406,14

154

9.373,45

3

9.353,98

3

11.136,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1009957

1.724,75

550831

1.912,15

236567

1.526,88

222559

1.471,29

 

Napomena: U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

 

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina iz republika bivše SFRJ, Hrvatska vojska i Hrvatski branitelji.

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 27. kolovoza 2003.