HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u siječnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

556748

1.991,70

 

Invalidska

238165

1.601,94

 

Obiteljska

227369

1.541,45

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1022282

1.800,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1609

4.237,41

 

Invalidska

4901

2.431,32

 

Obiteljska

304

4.328,47

 

 

 

 

 

UKUPNO

6814

2.942,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

24433

4.982,11

 

Obiteljska

12126

6.480,85

 

 

 

 

 

UKUPNO

36559

5.479,22

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

5961

3.832,38

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

( 100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine ) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (  "Narodne novine "  broj 30/2004 ).

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

( donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina ) .

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( " Narodne novine " broj 94/2001 ).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA  PREMA VRSTAMA MIROVINA

u siječnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        A

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

71594

353,92

36608

369,40

23782

318,85

11204

377,77

   500,01 - 1.000,00

101722

766,03

47606

755,17

20389

771,71

33727

777,94

1.000,01 - 1.500,00

276312

1.334,90

108667

1.328,67

83653

1.323,65

83992

1.354,17

1.500,01 - 2.000,00

230762

1.753,51

121807

1.773,86

51016

1.732,91

57939

1.728,84

2.000,01 - 4.000,00

314712

2.652,59

219253

2.689,86

56236

2.573,00

39223

2.558,40

4.000,01 - 8.000,00

26885

4.705,70

22527

4.728,68

3085

4.648,14

1273

4.438,59

veće od  -  8.000,00

295

9.520,10

280

9.520,10

4

9.934,86

11

9.369,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1022282

1.800,75

556748

1.991,70

238165

1.601,94

227369

1.541,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.