HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u veljači 2005.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

558373

1.989,25

 

Invalidska

238168

1.600,97

 

Obiteljska

227808

1.540,93

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1024349

1.799,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1633

4.219,04

 

Invalidska

4872

2.443,21

 

Obiteljska

307

4.337,40

 

 

 

 

 

UKUPNO

6812

2.954,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

24698

4.969,24

 

Obiteljska

12137

6.477,61

 

 

 

 

 

UKUPNO

36835

5.466,24

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

5928

3.840,60

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

( 100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine ) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (  "Narodne novine" broj 30/2004).

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj  177/2004.), osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

( donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina ) .

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( " Narodne novine " broj 94/2001 ).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u veljači 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        A

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

71876

352,73

36886

367,56

23708

318,25

11282

376,69

   500,01 - 1.000,00

102369

766,21

47896

755,46

20472

772,19

34001

777,76

1.000,01 - 1.500,00

277147

1.334,15

109326

1.327,80

83805

1.323,07

84016

1.353,48

1.500,01 - 2.000,00

230944

1.753,36

122014

1.773,60

50972

1.732,81

57958

1.728,82

2.000,01 - 4.000,00

314798

2.652,89

219453

2.689,80

56132

2.572,62

39213

2.561,22

4.000,01 - 8.000,00

26919

4.705,12

22519

4.728,96

3074

4.646,18

1326

4.436,82

veće od  -  8.000,00

296

9.534,81

279

9.522,22

5

10.542,95

12

9.407,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1024349

1.799,27

558373

1.989,25

238168

1.600,97

227808

1.540,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

 

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.