HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u ožujku 2005.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

559276

1.986,96

 

Invalidska

234407

1.584,48

 

Obiteljska

228238

1.539,33

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1021921

1.794,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1648

4.205,95

 

Invalidska

8900

2.470,62

 

Obiteljska

343

4.157,25

 

 

 

 

 

UKUPNO

10891

2.786,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

24938

4.960,96

 

Obiteljska

12137

6.473,71

 

 

 

 

 

UKUPNO

37075

5.456,18

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

5898

3.850,60

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u ožujku 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

72311

351,45

37188

365,85

23718

317,59

11405

374,91

   500,01 - 1.000,00

102913

766,30

48121

755,42

20546

772,58

34246

777,82

1.000,01 - 1.500,00

277392

1.333,65

109630

1.327,29

83725

1.322,58

84037

1.352,97

1.500,01 - 2.000,00

230493

1.753,25

122117

1.773,50

50408

1.732,33

57968

1.728,78

2.000,01 - 4.000,00

311733

2.652,33

219460

2.689,54

53029

2.565,85

39244

2.561,08

4.000,01 - 8.000,00

26783

4.705,82

22482

4.729,25

2975

4.647,21

1326

4.440,08

veće od  -  8.000,00

296

9.534,35

278

9.523,86

6

10.277,64

12

9.405,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1021921

1.794,67

559276

1.986,96

234407

1.584,48

228238

1.539,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  25. veljače  2005.