HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u svibnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

559274

2.024,43

 

Invalidska

234306

1.616,22

 

Obiteljska

228885

1.571,29

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1022465

1.829,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1670

4.285,94

 

Invalidska

9022

2.521,90

 

Obiteljska

361

4.126,14

 

 

 

 

 

UKUPNO

11053

2.840,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

25452

5.022,63

 

Obiteljska

12135

6.607,79

 

 

 

 

 

UKUPNO

37587

5.534,40

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

5837

3.869,29

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u svibnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

49976

286,04

22792

277,98

19181

279,85

8003

323,84

   500,01 - 1.000,00

122557

719,37

61608

695,12

24323

726,03

36626

755,73

1.000,01 - 1.500,00

166608

1.253,04

65218

1.237,27

56226

1.266,49

45164

1.259,06

1.500,01 - 2.000,00

305001

1.654,27

135661

1.660,28

74078

1.651,86

95262

1.647,59

2.000,01 - 4.000,00

348306

2.616,82

249057

2.638,67

57201

2.563,79

42048

2.559,51

4.000,01 - 8.000,00

29665

4.718,86

24606

4.747,16

3290

4.670,06

1769

4.415,90

veće od  -  8.000,00

352

9.461,57

332

9.448,13

7

10.135,39

13

9.441,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1022465

1.829,45

559274

2.024,43

234306

1.616,22

228885

1.571,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,   2005.