HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u lipnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

559382

2.021,30

 

Invalidska

234389

1.614,15

 

Obiteljska

229281

1.569,61

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1023052

1.826,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1685

4.281,99

 

Invalidska

9184

2.523,45

 

Obiteljska

363

4.072,26

 

 

 

 

 

UKUPNO

11232

2.837,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

25635

5.016,22

 

Obiteljska

12136

6.604,93

 

 

 

 

 

UKUPNO

37771

5.526,68

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

5806

3.877,83

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u lipnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

50846

284,40

23431

276,08

19271

278,66

8144

321,89

   500,01 - 1.000,00

122997

719,84

61698

695,54

24412

726,76

36887

755,90

1.000,01 - 1.500,00

167175

1.252,95

65394

1.237,37

56461

1.266,24

45320

1.258,89

1.500,01 - 2.000,00

304418

1.654,46

135422

1.660,47

73931

1.651,98

95065

1.647,84

2.000,01 - 4.000,00

347672

2.616,91

248577

2.638,77

57023

2.563,74

42072

2.559,77

4.000,01 - 8.000,00

29591

4.718,63

24527

4.747,18

3284

4.670,78

1780

4.413,49

veće od  -  8.000,00

353

9.459,00

333

9.445,45

7

10.135,39

13

9.441,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1023052

1.826,79

559382

2.021,30

234389

1.614,15

229281

1.569,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  31. svibnja  2005.