HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u srpnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

559446

2.018,71

 

Invalidska

234500

1.612,39

 

Obiteljska

229478

1.568,21

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1023424

1.824,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

 

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1689

4.281,29

 

Invalidska

9209

2.525,06

 

Obiteljska

365

4.042,97

 

 

 

 

 

UKUPNO

11263

2.837,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

6

1.877,85

 

Invalidska

25817

5.005,41

 

Obiteljska

12138

6.604,15

 

 

 

 

 

UKUPNO

37961

5.516,11

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

hrvatskih branitelja

5784

3.882,57

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

( "Narodne novine" broj 174/2004. ), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.

 

 

 

 

 

**  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u srpnju 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

51584

282,99

23984

274,27

19362

277,80

8238

320,60

   500,01 - 1.000,00

123307

720,06

61763

695,68

24453

727,10

37091

756,01

1.000,01 - 1.500,00

167739

1.252,89

65528

1.237,50

56736

1.265,97

45475

1.258,75

1.500,01 - 2.000,00

303794

1.654,66

135221

1.660,69

73775

1.652,12

94798

1.648,03

2.000,01 - 4.000,00

347096

2.616,94

248126

2.638,77

56887

2.563,78

42083

2.560,09

4.000,01 - 8.000,00

29552

4.718,87

24492

4.747,53

3280

4.670,26

1780

4.414,03

veće od  -  8.000,00

352

9.463,92

332

9.450,62

7

10.135,39

13

9.441,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1023424

1.824,59

559446

2.018,71

234500

1.612,39

229478

1.568,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.