HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

 

u kolovozu 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

558857

2.017,07

 

 

Invalidska

234275

1.611,33

 

 

Obiteljska

229321

1.567,96

 

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1022453

1.823,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

 

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

1695

4.272,18

 

 

Invalidska

9173

2.528,69

 

 

Obiteljska

368

4.015,55

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

11236

2.840,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

12

1.877,85

 

 

Invalidska

26058

4.993,07

 

 

Obiteljska

12105

6.604,34

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

38175

5.503,01

 

 

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

 

hrvatskih branitelja

5764

3.888,83

 

 

isplaćene samo

 

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

( "Narodne novine" broj 174/2004. ), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.

 

 

 

 

 

 

 

**  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u kolovozu 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

51981

282,10

24333

273,01

19358

277,47

8290

319,57

   500,01 - 1.000,00

123293

720,25

61729

695,77

24430

727,71

37134

756,04

1.000,01 - 1.500,00

167964

1.252,88

65559

1.237,61

56926

1.265,75

45479

1.258,77

1.500,01 - 2.000,00

303025

1.654,79

134903

1.660,79

73587

1.652,25

94535

1.648,21

2.000,01 - 4.000,00

346341

2.617,14

247566

2.638,98

56695

2.563,74

42080

2.560,60

4.000,01 - 8.000,00

29497

4.719,41

24435

4.748,00

3272

4.671,29

1790

4.417,07

veće od  -  8.000,00

352

9.466,78

332

9.453,65

7

10.135,39

13

9.441,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1022453

1.823,37

558857

2.017,07

234275

1.611,33

229321

1.567,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  1. kolovoza 2005.