HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

 

u rujnu 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

559069

2.054,88

 

 

Invalidska

234212

1.644,27

 

 

Obiteljska

229339

1.600,37

 

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1022620

1.858,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

 

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

1701

4.337,72

 

 

Invalidska

9246

2.577,00

 

 

Obiteljska

366

4.116,37

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

11313

2.891,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

17

1.877,85

 

 

Invalidska

26234

5.055,50

 

 

Obiteljska

12095

6.737,26

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

38346

5.584,55

 

 

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

 

hrvatskih branitelja

5754

3.889,44

 

 

isplaćene samo

 

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

( "Narodne novine" broj 174/2004. ), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.

 

 

 

 

 

 

 

**  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u rujnu 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

51478

282,95

24258

273,45

19117

279,28

8103

320,03

   500,01 - 1.000,00

119974

724,12

61267

705,26

23104

722,08

35603

757,89

1.000,01 - 1.500,00

157649

1.249,63

60546

1.234,57

53097

1.261,40

44006

1.256,13

1.500,01 - 2.000,00

305682

1.668,76

135097

1.673,93

75892

1.661,14

94693

1.667,50

2.000,01 - 4.000,00

355671

2.638,35

251366

2.665,58

59421

2.578,77

44884

2.564,71

4.000,01 - 8.000,00

31803

4.734,31

26193

4.764,72

3573

4.681,93

2037

4.435,15

veće od  -  8.000,00

363

9.503,53

342

9.490,76

8

9.964,01

13

9.556,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1022620

1.858,91

559069

2.054,88

234212

1.644,27

229339

1.600,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 29. kolovoza 2005.