HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

 

u ožujku 2006.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

567071

2.034,91

 

Invalidska

234644

1.633,69

 

Obiteljska

231136

1.590,93

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1032851

1.844,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

 

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1758

4.322,06

 

Invalidska

9258

2.600,83

 

Obiteljska

369

3.988,98

 

 

 

 

 

UKUPNO

11385

2.911,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

40

1.877,85

 

Invalidska

28472

4.941,24

 

Obiteljska

12101

6.721,84

 

 

 

 

 

UKUPNO

40613

5.468,77

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

hrvatskih branitelja

 

 

 

isplaćene samo

5629

3.917,94

 

automatskim putem

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA PREMA VRSTAMA MIROVINA

u ožujku 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      do - 500,00

56757

274,66

28157

263,75

19562

274,03

9038

309,98

   500,01 - 1.000,00

122640

726,54

62342

707,65

23439

725,86

36859

758,91

1.000,01 - 1.500,00

163170

1.249,24

64098

1.235,07

54138

1.260,74

44934

1.255,59

1.500,01 - 2.000,00

304528

1.669,90

135735

1.675,32

75586

1.661,56

93207

1.668,78

2.000,01 - 4.000,00

353118

2.637,85

249824

2.664,97

58350

2.576,57

44944

2.566,68

4.000,01 - 8.000,00

32258

4.738,01

26558

4.769,16

3561

4.687,24

2139

4.435,83

veće od  -  8.000,00

380

9.522,12

357

9.508,63

8

10.314,72

15

9.420,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1032851

1.844,40

567071

2.034,91

234644

1.633,69

231136

1.590,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina  Hrvatske vojske i Hrvatskih branitelja.

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  13. ožujka 2006.