HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PREMA VRSTAMA

 

   I PROSJEČNIM SVOTAMA MIROVINA

 

u siječnju 2007.

 

 

 

 

 

 

 

u kn

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina 
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA

 

   ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

572536

2.095,68

 

Invalidska

236847

1.689,12

 

Obiteljska

233733

1.652,15

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1043116

1.903,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KORISNICI  MIROVINA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA ZAKONU O PRAVIMA

 

IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA

 

I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA ( ZOMIOVO )

 

 

 

 

 

Starosna

1798

4.489,88

 

Invalidska

9091

2.732,06

 

Obiteljska

403

4.002,72

 

 

 

 

 

UKUPNO

11292

3.057,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KORISNICI  MIROVINA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA ZAKONU O PRAVIMA

 

HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ( ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

80

1.984,60

 

Invalidska

33513

4.909,62

 

Obiteljska

12085

6.988,09

 

 

 

 

 

UKUPNO

45678

5.454,39

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

hrvatskih branitelja

5485

3.949,37

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

 

i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/2004.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.

 

 

 

 

 

**  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u siječnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

63548

266,00

33450

254,32

20175

270,36

9923

296,54

   500,01 - 1.000,00

117853

736,02

60370

721,89

22369

728,59

35114

765,03

1.000,01 - 1.500,00

158342

1.257,79

63919

1.248,41

51569

1.275,92

42854

1.249,98

1.500,01 - 2.000,00

295270

1.708,23

128627

1.713,93

75257

1.693,97

91386

1.711,96

2.000,01 - 3.000,00

271450

2.427,13

179882

2.443,40

50645

2.410,67

40923

2.375,97

3.000,01 - 4.000,00

97252

3.387,32

74108

3.387,66

12511

3.392,45

10633

3.378,94

4.000,01 - 5.000,00

27139

4.395,68

21451

4.404,38

3151

4.397,78

2537

4.319,54

5.000,01 - 6.000,00

9116

5.455,29

8063

5.460,65

857

5.412,10

196

5.423,83

6.000,01 - 7.000,00

2370

6.255,44

1962

6.255,47

290

6.211,13

118

6.363,89

7.000,01 - 8.000,00

318

7.410,70

279

7.401,92

12

7.501,88

27

7.460,95

više od  - 8.000,00

458

9.619,34

425

9.619,44

11

10.060,00

22

9.396,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1043116

1.903,99

572536

2.095,68

236847

1.689,12

233733

1.652,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA,

 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA (ZOMIOVO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u siječnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

16

420,42

1

274,11

14

429,78

1

435,74

   500,01 - 1.000,00

66

796,98

 

 

63

790,21

3

939,32

1.000,01 - 1.500,00

578

1.347,44

2

1.412,81

554

1.347,50

22

1.339,92

1.500,01 - 2.000,00

1022

1.756,61

14

1.841,48

972

1.753,07

36

1.819,07

2.000,01 - 3.000,00

4747

2.498,09

143

2.648,17

4513

2.492,52

91

2.538,58

3.000,01 - 4.000,00

2982

3.454,00

521

3.613,67

2378

3.420,67

83

3.406,54

4.000,01 - 5.000,00

1048

4.388,75

587

4.431,75

407

4.325,81

54

4.395,73

5.000,01 - 6.000,00

508

5.448,09

371

5.411,21

89

5.471,76

48

5.689,29

6.000,01 - 7.000,00

162

6.482,35

71

6.444,65

68

6.505,00

23

6.531,75

7.000,01 - 8.000,00

90

7.415,72

51

7.458,30

25

7.366,93

14

7.347,77

više od  - 8.000,00

73

8.860,40

37

9.069,62

8

9.208,10

28

8.484,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

11292

3.057,30

1798

4.489,88

9091

2.732,06

403

4.002,72

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u siječnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

GRUPE

UKUPNO

STAROSNA *

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTA
MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

16

422,47

 

 

16

422,47

 

 

   500,01 - 1.000,00

238

714,90

 

 

234

711,49

4

914,68

1.000,01 - 1.500,00

297

1.294,51

 

 

272

1.296,63

25

1.271,46

1.500,01 - 2.000,00

1883

1.786,92

61

1.969,76

1767

1.781,12

55

1.770,37

2.000,01 - 3.000,00

4323

2.475,35

19

2.032,22

4179

2.478,28

125

2.444,84

3.000,01 - 4.000,00

6362

3.582,85

 

 

5738

3.573,56

624

3.668,32

4.000,01 - 5.000,00

5788

4.518,02

 

 

5225

4.520,66

563

4.493,52

5.000,01 - 6.000,00

5614

5.448,98

 

 

5105

5.446,88

509

5.470,06

6.000,01 - 7.000,00

9245

6.469,27

 

 

5805

6.491,41

3440

6.431,92

7.000,01 - 8.000,00

6211

7.403,00

 

 

3155

7.414,27

3056

7.391,36

više od  - 8.000,00

5701

8.629,25

 

 

2017

8.676,09

3684

8.603,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

45678

5.454,39

80

1.984,60

33513

4.909,62

12085

6.988,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavku 1. točki 7. i članku 53. stavku 2.

* Najniža mirovina (članak 31. stavak 3. ZOPHBDR/2005.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  28. prosinca 2007.