HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PREMA VRSTAMA

 

   I PROSJEČNIM SVOTAMA MIROVINA

 

u lipnju 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina u kunama
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

575785

2.107,35

 

Invalidska

238019

1.700,78

 

Obiteljska

235187

1.665,95

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1048991

1.916,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HRVATSKA VOJSKA - prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba,

 

     policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (DVO, PS i OSO)

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

1867

4.512,79

 

Invalidska

9077

2.764,43

 

Obiteljska

420

3.937,80

 

 

 

 

 

UKUPNO

11364

3.095,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      (prema ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

123

2.015,58

 

Invalidska

39186

5.064,80

 

Obiteljska

12110

7.117,21

 

 

 

 

 

UKUPNO

51419

5.555,01

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

hrvatskih branitelja

2313

3.758,70

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

 

i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/2004.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.

 

 

 

 

 

**  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u lipnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

 

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTE MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

66947

261,36

36052

249,42

20395

268,02

10500

289,42

   500,01 - 1.000,00

117640

741,18

60164

728,87

22591

735,50

34885

766,09

1.000,01 - 1.500,00

158627

1.263,35

64358

1.257,34

51201

1.282,27

43068

1.249,85

1.500,01 - 2.000,00

291491

1.719,13

126500

1.725,80

75180

1.703,41

89811

1.722,91

2.000,01 - 3.000,00

272208

2.432,10

178594

2.451,15

51126

2.412,69

42488

2.375,35

3.000,01 - 4.000,00

100826

3.388,70

76588

3.389,27

12971

3.392,94

11267

3.379,96

4.000,01 - 5.000,00

28271

4.399,96

22247

4.408,20

3284

4.397,34

2740

4.336,27

5.000,01 - 6.000,00

9281

5.447,12

8104

5.452,99

933

5.410,90

244

5.390,46

6.000,01 - 7.000,00

2875

6.256,30

2435

6.252,47

310

6.237,83

130

6.372,09

7.000,01 - 8.000,00

356

7.403,85

310

7.403,59

17

7.338,64

29

7.444,90

veće od  - 8.000,00

469

9.667,00

433

9.670,56

11

10.192,14

25

9.374,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1048991

1.916,14

575785

2.107,35

238019

1.700,78

235187

1.665,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA,

 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA (DVO, PS i OSO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u lipnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

 

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTE MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

14

416,21

1

277,68

11

432,32

2

396,85

   500,01 - 1.000,00

69

784,72

 

 

65

779,85

4

863,84

1.000,01 - 1.500,00

468

1.348,99

2

1.431,18

440

1.349,70

26

1.330,59

1.500,01 - 2.000,00

1114

1.753,49

12

1.860,71

1070

1.750,94

32

1.798,67

2.000,01 - 3.000,00

4681

2.513,72

154

2.635,06

4428

2.510,07

99

2.488,37

3.000,01 - 4.000,00

2997

3.452,06

491

3.580,28

2421

3.428,37

85

3.386,27

4.000,01 - 5.000,00

1155

4.379,17

646

4.413,69

450

4.329,43

59

4.380,69

5.000,01 - 6.000,00

524

5.463,89

386

5.432,24

88

5.460,26

50

5.714,62

6.000,01 - 7.000,00

170

6.483,34

81

6.433,74

66

6.509,80

23

6.582,12

7.000,01 - 8.000,00

97

7.437,27

54

7.475,01

30

7.407,34

13

7.349,59

veće od  - 8.000,00

75

8.935,51

40

9.083,26

8

9.333,41

27

8.598,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

11364

3.095,04

1867

4.512,79

9077

2.764,43

420

3.937,80

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u lipnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

 

UKUPNO

STAROSNA *

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTE MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

16

410,71

 

 

16

410,71

 

 

   500,01 - 1.000,00

151

749,92

 

 

146

744,12

5

919,18

1.000,01 - 1.500,00

237

1.292,67

 

 

217

1.292,91

20

1.290,09

1.500,01 - 2.000,00

2049

1.804,62

86

1.995,21

1916

1.796,94

47

1.769,20

2.000,01 - 3.000,00

4606

2.487,53

37

2.062,94

4439

2.491,15

130

2.485,05

3.000,01 - 4.000,00

5653

3.481,27

 

 

5311

3.471,71

342

3.629,74

4.000,01 - 5.000,00

7776

4.455,96

 

 

7027

4.455,23

749

4.462,81

5.000,01 - 6.000,00

7096

5.461,60

 

 

6560

5.453,28

536

5.563,53

6.000,01 - 7.000,00

10336

6.532,31

 

 

6816

6.509,99

3520

6.575,54

7.000,01 - 8.000,00

6481

7.454,14

 

 

4172

7.431,08

2309

7.495,82

veće od  - 8.000,00

7018

8.711,71

 

 

2566

8.838,31

4452

8.638,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

51419

5.555,01

123

2.015,58

39186

5.064,80

12110

7.177,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/2004.), osim

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavku 1. točki 7. i članku 53. stavku 2.

* Najniža mirovina (članak 31. stavak 3. ZOPHBDR/2005.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  30. svibnja 2007.