HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PREMA VRSTAMA

 

   I PROSJEČNIM SVOTAMA MIROVINA

 

u srpnju 2007.

 

 

 

 

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina u kunama
umanjena  za porez i prirez

 

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

574629

2.106,95

 

Invalidska

238116

1.700,74

 

Obiteljska

234836

1.666,51

 

 

 

 

 

 UKUPNO 

1047581

1.915,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HRVATSKA VOJSKA - prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba,

 

     policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (DVO, PS i OSO)

 

 

 

 

 

 

 

Starosna

1865

4.510,79

 

Invalidska

9045

2.766,69

 

Obiteljska

422

3.919,70

 

 

 

 

 

UKUPNO

11332

3.096,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

 

      (prema ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

Najniža mirovina (čl.31. st.3. ZOPHBDR) *

131

2.016,06

 

Invalidska

39657

5.070,16

 

Obiteljska

12104

7.172,58

 

 

 

 

 

UKUPNO

51892

5.552,85

 

 

 

 

 

Privremene naknade **

 

 

 

hrvatskih branitelja

2184

3.711,28

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

U svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine, uračunava se svota dodatka uz mirovinu

 

(100,00 kn i 6% od isplaćene mirovine za lipanj 1998. godine) i dalje se isplaćuje kao mirovina korisniku

 

prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine "  broj 30/2004).

 

 

 

 

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/2004.),

osim obiteljskih mirovina prema članku 9. stavak 1. točka 7. i članku 53. stavak 2.

 

 

 

 

 

* Najniža mirovina priznata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

 

i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/2004.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005.

 

 

 

 

 

**  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

 

(donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina).

 

U prosječnu mirovinu hrvatskih branitelja uključen je dodatak uz mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih

 

branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (" Narodne novine " broj 94/2001).

 

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

 

ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u srpnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

 

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTE MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

66980

261,12

36121

249,02

20361

268,07

10498

289,27

   500,01 - 1.000,00

117438

741,46

59958

729,01

22623

736,09

34857

766,34

1.000,01 - 1.500,00

158739

1.263,39

64300

1.257,34

51388

1.282,18

43051

1.250,01

1.500,01 - 2.000,00

290855

1.719,13

126207

1.725,78

75147

1.703,35

89501

1.722,99

2.000,01 - 3.000,00

271644

2.431,97

178160

2.451,07

51040

2.412,15

42444

2.375,63

3.000,01 - 4.000,00

100680

3.388,87

76420

3.389,39

12961

3.393,34

11299

3.380,17

4.000,01 - 5.000,00

28259

4.400,05

22201

4.408,17

3305

4.397,56

2753

4.337,52

5.000,01 - 6.000,00

9277

5.447,41

8082

5.453,24

945

5.412,28

250

5.391,93

6.000,01 - 7.000,00

2879

6.256,05

2436

6.252,24

313

6.237,62

130

6.371,88

7.000,01 - 8.000,00

359

7.404,04

310

7.402,55

21

7.352,93

28

7.458,89

veće od  - 8.000,00

471

9.658,36

434

9.665,38

12

9.995,96

25

9.374,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1047581

1.915,89

574629

2.106,95

238116

1.700,74

234836

1.666,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

ZAKONU O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA,

 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA (DVO, PS i OSO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u srpnju 2007.

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

 

UKUPNO

STAROSNA

INVALIDSKA

OBITELJSKA

SVOTE MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

13

426,87

 

 

11

432,32

2

396,85

   500,01 - 1.000,00

68

784,07

 

 

64

779,08

4

863,84

1.000,01 - 1.500,00

457

1.348,80

2

1.431,18

429

1.349,52

26

1.330,59

1.500,01 - 2.000,00

1110

1.754,71

13

1.845,71

1062

1.752,67

35

1.782,79

2.000,01 - 3.000,00

4685

2.513,30

156

2.632,44

4430

2.509,66

99

2.488,37

3.000,01 - 4.000,00

2983

3.452,88

490

3.580,11

2408

3.429,34

85

3.386,27

4.000,01 - 5.000,00

1150

4.379,23

645

4.413,31

447

4.330,36

58

4.376,91

5.000,01 - 6.000,00

524

5.465,23

384

5.432,70

90

5.465,49

50

5.714,62

6.000,01 - 7.000,00

170

6.484,27

81

6.433,74

66

6.512,19

23

6.582,12

7.000,01 - 8.000,00

97

7.437,27

54

7.475,01

30

7.407,34

13

7.349,59

veće od  - 8.000,00

75

8.934,37

40

9.083,26

8

9.322,66

27

8.598,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

11332

3.096,67

1865

4.510,79

9045

2.766,69

422

3.919,70

KORISNICI MIROVINA PREMA GRUPAMA SVOTA MIROVINA, VRSTAMA MIROVINA I

 

 PROSJEČNIM MIROVINAMA KOJIMA JE MIROVINA ODREĐENA PREMA 

 

ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 

I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (ZOPHBDR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u srpnju 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

M        I        R        O        V        I        N        E

 

 

UKUPNO

STAROSNA *

INVALIDSKA

OBITELJSKA

 

SVOTE MIROVINA

BROJ
KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do - 500,00

15

413,35

 

 

15

413,35

 

 

 

   500,01 - 1.000,00

156

747,33

 

 

151

741,64

5

919,18

 

1.000,01 - 1.500,00

226

1.285,43

 

 

206

1.284,98

20

1.290,09

 

1.500,01 - 2.000,00

2021

1.806,36

91

1.995,18

1884

1.798,14

46

1.769,56

 

2.000,01 - 3.000,00

4685

2.488,16

40

2.063,57

4515

2.491,81

130

2.492,06

 

3.000,01 - 4.000,00

5678

3.477,84

 

 

5335

3.467,86

343

3.633,13

 

4.000,01 - 5.000,00

7869

4.452,44

 

 

7116

4.451,69

753

4.459,57

 

5.000,01 - 6.000,00

7230

5.458,60

 

 

6680

5.449,48

550

5.569,48

 

6.000,01 - 7.000,00

10450

6.530,40

 

 

6938

6.507,11

3512

6.576,42

 

7.000,01 - 8.000,00

6530

7.452,51

 

 

4223

7.430,75

2307

7.492,35

 

veće od  - 8.000,00

7032

8.713,13

 

 

2594

8.842,80

4438

8.637,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

51892

5.552,85

131

2.016,06

39657

5.070,16

12104

7.172,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (ZOMIO)

 

koji se primjenjivao do 31. prosinca 1998.

 

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/2004.), osim

 

obiteljskih mirovina prema članku 9. stavku 1. točki 7. i članku 53. stavku 2.

 

* Najniža mirovina (članak 31. stavak 3. ZOPHBDR/2005.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  28. lipnja 2007.