HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

u svibnju 2003.

Vrsta
mirovine

Broj
korisnika

Prosječna  mirovina  umanjena  za porez i prirez u koju nije uključen dodatak uz mirovinu

Prosječna  mirovina umanjena  za porez i prirez u koju je uključen dodatak uz mirovinu

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

 

Starosna

550741

1,758.21

1,887.25

Invalidska

234610

1,391.25

1,500.55

Obiteljska

220746

1,309.93

1,450.37

 UKUPNO 

1006097

1,574.28

1,701.22

 Republike bivše SFRJ

 

 

 

( Srbija i Crna Gora )

4507

1,067.00

1,214.58

SVEUKUPNO 

1010604

1,572.02

1,699.05

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema :  ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1788

3,860.22

 

Invalidska

5550

2,189.00

 

Obiteljska

1068

3,423.98

 

UKUPNO

8406

2,701.39

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

17638

4,801.96

 

Obiteljska

11773

5,584.25

 

UKUPNO

29411

5,115.10

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

7611

3,515.24

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

Primjena  Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim

razdobljima od 1. siječnja 2001.  ( " Narodne novine " broj 127/2000. )

 

Od 1. listopada 2001. u primjeni su Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna

Republike Hrvatske za 2001. godinu ( N.N. broj 82/2001. ) i Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini

( N.N. broj 82/2001. )

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu ukuljučene u ukupan broj korisnika mirovina

   ( donošenjem konačnog riješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika inalidskih mirovina ) .


 


HRVATSKI ZAVOD ZA

 

 

 

 

 

 

 

MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA U ZAGREBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA  U KOJE  NIJE UKLJUČEN DODATAK UZ MIROVINU

u svibnju 2003.

 

UKUPNO

SRAROSNA MIROVINA

INVALIDSKA MIROVINA

OBITELJSKA MIROVINA

GRUPE
SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DO - 500,00

86160

324.89

43366

332.98

27789

299.70

15005

348.16

   500,01 - 1.000,00

122891

798.30

56335

813.48

26632

811.66

39924

767.97

  1.000,01 - 1.500,00

337108

1,262.55

130576

1,275.90

97308

1,241.61

109224

1,265.26

1.500,01 - 2.000,00

210277

1,727.60

132047

1,734.07

43676

1,722.64

34554

1,709.12

2.000,01 - 4.000,00

236234

2,568.31

176550

2,590.78

37791

2,487.21

21893

2,527.05

4.000,01 - 8.000,00

13272

4,574.49

11717

4,579.72

1411

4,520.07

144

4,682.48

VEĆE OD  -  8.000,00

155

9,426.17

150

9,387.61

3

9,192.31

2

12,669.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1006097

1,574.28

550741

1,758.21

234610

1,391.25

220746

1,309.93

Napomena: U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina iz republika bivše SFRJ, Hrvatska vojska i Hrvatski branitelji.

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA   U KOJE  JE UKLJUČEN DODATAK UZ MIROVINU

u svibnju 2003.

 

UKUPNO

SRAROSNA MIROVINA

INVALIDSKA MIROVINA

OBITELJSKA MIROVINA

GRUPE
SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DO - 500,00

72608

359.25

36092

380.00

25369

319.07

11147

383.47

   500,01 - 1.000,00

115491

794.13

57272

801.73

24333

800.36

33886

776.82

  1.000,01 - 1.500,00

296317

1,319.61

115441

1,338.83

88113

1,295.36

92763

1,318.71

1.500,01 - 2.000,00

224150

1,743.82

123231

1,765.91

47854

1,728.62

53065

1,706.23

2.000,01 - 4.000,00

279736

2,605.45

203084

2,632.07

46940

2,523.39

29712

2,553.20

4.000,01 - 8.000,00

17639

4,625.19

15470

4,630.41

1998

4,574.74

171

4,742.10

VEĆE OD  -  8.000,00

156

9,439.38

151

9,399.20

3

9,308.27

2

12,669.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1006097

1,701.22

550741

1,887.25

234610

1,500.55

220746

1,450.37

Napomena: U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina iz republika bivše SFRJ, Hrvatska vojska i Hrvatski branitelji.

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize