HRVATSKI ZAVOD ZA

 

 

 

 

 

 

 

MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA U ZAGREBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA  U KOJE  NIJE UKLJUČEN DODATAK UZ MIROVINU

u siječnju 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

SRAROSNA MIROVINA

INVALIDSKA MIROVINA

OBITELJSKA MIROVINA

GRUPE
SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DO - 500,00

86881

323.75

43231

331.65

28565

299.19

15085

347.59

   500,01 - 1.000,00

135219

797.91

54941

808.68

40482

814.35

39796

766.31

  1.000,01 - 1.500,00

332324

1,251.93

132827

1,263.29

88854

1,233.10

110643

1,253.41

1.500,01 - 2.000,00

208327

1,722.64

134352

1,727.20

40817

1,720.74

33158

1,706.49

2.000,01 - 4.000,00

226345

2,559.65

170321

2,580.64

35545

2,481.73

20479

2,520.32

4.000,01 - 8.000,00

12187

4,554.94

10794

4,558.36

1273

4,513.60

120

4,685.72

VEĆE OD  -  8.000,00

143

9,407.18

140

9,363.46

2

8,669.81

1

17,003.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1001426

1,544.95

546606

1,735.56

235538

1,338.60

219282

1,291.47

Napomena: U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina iz republika bivše SFRJ, Hrvatska vojska i Hrvatski branitelji.

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNICI MIROVINA I VISINE MIROVINA   U KOJE  JE UKLJUČEN DODATAK UZ MIROVINU

u siječnju 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

SRAROSNA MIROVINA

INVALIDSKA MIROVINA

OBITELJSKA MIROVINA

GRUPE
SVOTA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

BROJ
 KORISNIKA

PROSJEČNA
MIROVINA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DO - 500,00

73181

359.31

35932

381.10

26120

318.94

11129

383.69

   500,01 - 1.000,00

127366

794.72

55641

796.98

37988

808.02

33737

776.03

1.000,01 - 1.500,00

291576

1,313.16

117721

1,328.04

79830

1,296.08

94025

1,309.04

1.500,01 - 2.000,00

222020

1,739.66

124623

1,760.96

45028

1,728.80

52369

1,698.33

2.000,01 - 4.000,00

270769

2,596.13

198166

2,620.51

44727

2,518.14

27876

2,547.93

4.000,01 - 8.000,00

16371

4,609.12

14383

4,613.41

1843

4,565.52

145

4,738.06

VEĆE OD  -  8.000,00

143

9,428.95

140

9,383.21

2

8,843.75

1

17,003.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

1001426

1,674.01

546606

1,867.52

235538

1,449.44

219282

1,432.87

Napomena: U svote mirovina uključen je zaštitni dodatak uz mirovinu prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju

(ZOMIO) koji je bio primjenjivan do 31. prosinca 1998.

 

 

 

 

 

U broj korisnika mirovina nisu uključeni korisnici mirovina iz republika bivše SFRJ, Hrvatska vojska i Hrvatski branitelji.

Svote mirovina umanjene su za porez i prirez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeno u : Odjelu plana i analize

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI ZAVOD

 

 

 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

SREDIŠNJA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED BROJA KORISNIKA I PROSJEČNIH SVOTA MIROVINA

u siječnju 2003.

 

 

 

 

Vrste
mirovina

Broj
korisnika
mirovina

Prosječne svote mirovina u kn umanjene su za porez i prirez u koje nije uključen dodatak uz mirovinu

Prosječne svote mirovina u kn umanjene su za porez i prirez u koje je uključen dodatak uz mirovinu

 

 

 

 

I. KORISNICI  MIROVINA PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

 

 

 

Starosna

546606

1,735.56

1,867.52

Invalidska

235538

1,338.60

1,449.44

Obiteljska

219282

1,291.47

1,432.87

 UKUPNO 

1001426

1,544.95

1,674.01

 

 

 

 

 Republike bivše SFRJ

 

 

 

( Srbija i Crna Gora )

4665

1,048.02

1,195.46

 

 

 

 

SVEUKUPNO 

1006091

1,542.65

1,671.79

 

 

 

 

II.  HRVATSKA VOJSKA ( Prema : ZOMIOVO, Odluci i Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja

      djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba )

 

 

 

 

 

Starosna

1464

3,944.77

 

Invalidska

4184

2,197.93

 

Obiteljska

1028

3,388.06

 

 

 

 

 

UKUPNO

6676

2,764.26

 

 

 

 

 

III.  HRVATSKI BRANITELJI I PRIVREMENE NAKNADE HRVATSKIH BRANITELJA

      ( PREMA ZOPHBDR )

 

 

 

 

 

 

 

Invalidska

17645

4,745.64

 

Obiteljska

11780

5,490.72

 

 

 

 

 

UKUPNO

29425

5,043.93

 

 

 

 

 

Privremene naknade*

 

 

 

hrvatskih branitelja

7662

3,522.92

 

isplaćene samo

 

 

 

automatskim putem

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA :

 

 

 

 

 

 

 

Primjena  Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim

razdobljima od 1. siječnja 2001.  ( " Narodne novine " broj 127/2000. )

 

Od 1. listopada 2001. u primjeni su Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna

Republike Hrvatske za 2001. godinu ( N.N. broj 82/2001. ) i Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini

( N.N. broj 82/2001. )

 

 

 

*  Privremene naknade hrvatskih branitelja nisu uključene u ukupan broj korisnika mirovina

   ( donošenjem konačnog rješenja o invalidskoj mirovini uključuju se u broj korisnika invalidskih mirovina ) .