Zagreb, 30. prosinca 2004. Umjesto potvrda o isplaćenim mirovinama u 2004., Zavod u veljači na obavijesti o isplaćenim mirovinama dostavlja i potrebnu obavijest za Poreznu upravu

Obavještavamo umirovljenike koji će podnositi poreznu prijavu do konca veljače, da se u siječnju 2005. ne moraju više obraćati Zavodu sa zahtjevom za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama u 2004. Naime, radi podnošenja porezne prijave na obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2005. bit će ispisana svota isplaćene mirovine u 2004. i svote obračunatog poreza i prireza. Kopiju obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2005., koja će biti isplaćena u veljači 2005., umirovljenik treba priložiti uz poreznu prijavu koju će podnijeti ispostavi područnog ureda Porezne uprave, nadležnoj prema  mjestu prebivališta.
Obavijest o mirovinskim primanjima zamijenit će potvrde o isplaćenim mirovinama i obračunatom porezu i prirezu, pa područne službe  Zavoda  neće izdavati potvrde o isplaćenim mirovinama. Potvrde  će se izdavati iznimno  onim umirovljenicima koji  ne prime obavijest o mirovinskim primanjima s podacima o isplaćenoj mirovini u 2004., te umirovljenicima koji zatraže izdavanje potvrde zbog drugih opravdanih razloga.
Prijavu poreza na dohodak, radi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, prema Zakonu o porezu na dohodak, obvezno podnose umirovljenici koji su u 2004. ostvarili uz dohodak od mirovine  i neki drugi dohodak.
Napominjemo da poreznu prijavu nisu obvezni podnijeti umirovljenici koji  su u 2004. ostvarili samo dohodak od mirovine.  Ovi umirovljenici mogu podnijeti poreznu prijavu ako prema  Zakonu o porezu na dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.

 


Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.02.2018.
broj prijava  2730
broj odjava  1490


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva