Zagreb, 29. prosinca 2004. Novine u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vezane uz doplatak za djecu

Dana 1. siječnja 2005. stupa na snagu novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u kojem je određeno da djeci smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja pripada doplatak za djecu u najvišem predviđenom iznosu, što iznosi 374,18 kn.
Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. siječnja 2005. potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti dokaz o statusu djeteta (dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja). Zahtjev se podnosi  Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, područnoj službi nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev podnose i korisnici koji već koriste pravo na doplatak za djecu u 2004. godini.
Smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj koji je:
- poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata u razdoblju utvrđenom člankom 2. stavkom 2. Zakona (od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.),
- ubijen prilikom zatočenja ili u neprijateljskom logoru,
- umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najkasnije do 31. prosinca 1997.
- umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 1997., a nakon toga roka uzročna veza između smrti i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđuje se u postupku  vještačenja propisanim člankom 123. stavkom 1. točkom 8. ovoga Zakona
- izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
- umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta RH, a do smrti je bio priznati HRVI I. skupine s pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe.

Zatočeni ili nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske zatočen u neprijateljskom logoru ili zatvoru najmanje 3 dana ili je nestao u Domovinskom ratu.
U postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu, status djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja dokazuje se rješenjem nadležnog županijskog ureda uprave, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba. Kao dokaz može poslužiti i rješenje o priznanju prava koje je dijete ostvarilo kao član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.05.2019.
broj prijava   3 889
broj odjava  1 943


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva