HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Broj 8, prosinac 2004.

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ- broj 8, prosinac 2004.

 

naslovnica    (pdf, 132 KB)

stranica

 

1

UVODNIK (pdf, 179 KB)

 

ČLANCI

3

Predrag Bejaković: Aktivnosti Europske unije u razvoju socijalnog
osiguranja.
The Activities of the European Union in the Development of Social Protection System

(pdf, 270 KB)

17

Srećko Vuković: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatske i Europske unije
The Stabilization and Association Agreement between Republic of Croatia and the European Union

 (pdf, 207 KB)

29

Ljiljana Marušić i Mihovil Rismondo: Kandidatura Hrvatske za Europsku uniju i hrvatski mirovinski sustav
Croatian Candidature to the European Union, and Croatian Pension Insurance

(pdf, 333 KB)

47

Elaine Fulz: Mirovinska reforma u zemljama kandidatima za pristupanje
Europskoj uniji: izazovi, ostvarenja i zamke (prijevod Vanda Crnjac Pauković)
Pension reform in the EU accession countries: Challenges, achievements and pitfalls
(pdf, 275 KB)

 

INFORMACIJE

59

Snježana Baloković: Sastanak regionalne mreže eksperata za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti u Draču

(pdf, 196 KB)

 

NOVO ZAKONODAVSTVO

65

Mihovil Rismondo: Uredba 859/03/CE Europske unije i njezina primjena na hrvatske građane

(pdf, 182 KB)

 

DOKUMENTI

67

Ustav Europske unije (izvadak)

(pdf, 190 KB)

69

Uredba 895/03/CE od 14. svibnja 2003. o proširenju primjene Uredbe 1408/71/CE i Uredbe 574/72/CEE na državljane trećih zemalja koji još nisu pokriveni tim uredbama samo zbog njihovog državljanstva. (pdf, 215 KB)

70

Direktiva 79/7/CEE od 19. prosinca 1978. koja se odnosi na primjenu jednakosti tretmana između muškaraca i žena u socijalnoj sigurnosti. (pdf, 215 KB)

71

Preporuka 92/441/CEE od 24. lipnja 1992. o zajedničkim kriterijima za prihode i dovoljna davanja u sustavima socijalne zaštite (pdf, 215 KB)

73

Preporuka 92/442/CEE od 27. srpnja 1992. o usklađivanju ciljeva i politike socijalne zaštite (pdf, 215 KB)

75

Rezolucija 93/C 188/01 od 30. lipnja 1993. o fleksibilnim mirovinskim sustavima (pdf, 215 KB)

 

KNJIGE I ČASOPISI

77

Union européenne et protection sociale, CERIC 2002. (prikaz: Predrag Bejaković) (pdf, 193 KB)


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva