Zagreb, 16. ožujka 2005. Održana 8. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 16. ožujka 2005., Upravno vijeće utvrdilo je aktualnu vrijednost mirovine od 1. siječnja 2005., radi usklađivanja mirovina u skladu sa Zakonom.
Upravno vijeće Zavoda je, na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o rastu plaća u drugom polugodištu 2004., donijelo Odluku o povećanju aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2005. za 2,3 %. Nova aktualna vrijednost mirovine izračunata je na način da se dosadašnja aktualna vrijednost mirovine usklađuje sa stopom rasta prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu 2004. koja iznosi 2,3 %, u odnosu na razdoblje I. do VI. 2004. godine. Nakon usklađivanja nova aktualna vrijednost mirovine iznosi 47,35 kn.
Za isti postotak povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja koja iznosi 942,82 kn, te najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža koja od 1. siječnja 2005. iznosi 45,91 kn do 30 godina mirovinskog staža, a za svaku godinu koja prelazi 30 godina mirovinskog staža iznosi 22,96 kn.
Na sjednici je također usvojeno Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za 2004. godinu, te je donesena  Odluka o usvajanju obračuna prihoda i rashoda Zavoda za 2004.


Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2510
broj odjava  2118


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva