Zagreb, 26. srpnja 2005. Održana 11. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 11. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 26. srpnja 2005., Upravno vijeće usvojilo je Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj-svibanj 2005., Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004. godinu i Izvješće o odnosima Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje s građanima u godini 2004.

U nastavku sjednice, Upravno vijeće prihvatilo je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje za 2004.  i Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2004. godinu, u dijelu koji se odnosi na rad Zavoda.


Upravno vijeće Zavoda dalo je suglasnost Hrvatskom fondu za privatizaciju za prodaju dionica društva Kaštelanska rivijera d.d. Kaštel Stari raspisivanjem javnog natječaja i načelnu suglasnost za prodaju dionica društva Adriachem d.d. Kaštel Sućurac iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Na kraju sjednice članovi Upravnog vijeća informirani su i o održanom današnjem sastanku članova projektnog tima Zavoda, koji su radili na izračunu obeštećenja umirovljenika, s predstavnicima umirovljeničkih udruga. Na sastanku su predstavnici umirovljeničkih udruga dobili detaljne informacije o postupku izračuna svota obeštećenja, kao i dodatna pojašnjenja, na što predstavnici umirovljenika nisu imali primjedbi, te su pohvalili Zavod za brz i temeljit izračun.

 

Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva