HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

broj 10/2005

U ovom  tematskom broju «Glasovnice» - objavljujemo međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju sa: Saveznom Republikom  Njemačkom, Republikom Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Makedonijom, Republikom Slovenijom i Saveznom Republikom Jugoslavijom

 

SADRŽAJ- broj 10, listopad 2005.  

 

naslovnica    (pdf,  73 KB) 

  impresum     (pdf,  94 KB) 

stranica

 

 

UVODNA RIJEČ (pdf, 114 KB)

 

UVOD (pdf,  59 KB)

3

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA

UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 7/98
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 17/98
SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 8/98
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM TIJELA ZA VEZU ZA NESREĆE NA POSLU O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU SR NJEMAČKE I REPUBLIKE HRVATSKE OD 24. STUDENOGA 1997.
Adrese njemačkih nositelja mirovinskog osiguranja

(pdf,  315 KB)

27

REPUBLIKA AUSTRIJA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 15/97
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 13/98
SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 5/98
Adresa austrijskog nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  274 KB)

45

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 3/2001.
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 14/2001.
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 2/2002.
Adrese bosansko-hercegovačkih nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  292 KB)

67

REPUBLIKA MAKEDONIJA
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 16/97
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 20/97
SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 5/98
Adresa makedonskog nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  290 KB)
 

87

REPUBLIKA SLOVENIJA
SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 16/97
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 3/98
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 5/98
Adresa slovenskog nositelja mirovinskog osiguranja
  (pdf, 348 KB) 

105

 SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 14/2001.
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 10/2003.
OPĆI ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, «Narodne novine – Međunarodni ugovori», br. 10/2003.
Adrese srpsko-crnogorskih nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  286 KB)

 

 


   

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1546848 Osiguranika - ukupno

1322851  Radnici kod pravnih osoba
116509  Radnici kod fizičkih osoba
63302  Obrtnici
19492  Poljoprivrednici
19682  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4927  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.11.2018.
broj prijava  2096
broj odjava  1916


opširnije

1234073 Korisnika mirovina - ukupno


503587  Korisnici starosnih mirovina
24487 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83991 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
191435  Korisnici prijevremene mirovine
263 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192060  Korisnici invalidskih mirovina
238250  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668712 Korisnici mirovina - žene (54,19%)
565361 Korisnici mirovina - muškarci (45,81%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.653,92  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2018. (6.264 kn) iznosi 58,33 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.381,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.315.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo 

151035 korisnika doplatka za djecu za 288834 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 368,72 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,33 kn. ... arhiva