HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

broj 2/2006

U ovom  tematskom broju «Glasovnice» - objavljujemo međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju s: Australijom, Kraljevinom Belgijom, Republikom Bugarskom, Češkom Republikom, Republikom Italijom i Kanadom.

 

SADRŽAJ- broj 2, veljača 2006.  

 

naslovnica    (pdf,  65KB) 

  impresum     (pdf,  90 KB) 

stranica

 

 

UVODNA RIJEČ (pdf, 178 KB)

 1

UVOD (pdf,  84 KB)

3

AUSTRALIJA
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/2004
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/2004
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 7/2004
Adresa australskog nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  264 KB)

17

KRALJEVINA BELGIJA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE BELGIJE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/2002
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE BELGIJE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/2005
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE BELGIJE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 13/2002
Adresa belgijskog nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  322 KB)

43

REPUBLIKA BUGARSKA
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE BUGARSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 4/2004
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE BUGARSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 7/2004
SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE BUGARSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 8/2004
Adresa bugarskog nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf,  267 KB)

57

ČEŠKA REPUBLIKA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ČEŠKE REPUBLIKE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 7/99
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ČEŠKE REPUBLIKE,  »Narodne novine – Međunarodni ugovori«,br. 10/2000
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ČEŠKE REPUBLIKE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/2002
Adresa češkog nositelja mirovinskog osiguranja
 (pdf,  265 KB)
 

73

REPUBLIKA ITALIJA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ITALIJE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 21/97
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ITALIJE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 15/2003
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ITALIJE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 8/2003
Adresa talijanskog nositelja mirovinskog osiguranja
  (pdf, 305 KB) 

93

KANADA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KANADE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 16/98
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KANADE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/99
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KANADE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 16/98
Adresa kanadskog nositelja mirovinskog osiguranja
  (pdf,  248 KB)

 

 


 

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva