HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

broj 3/2006

U ovom  tematskom broju «Glasovnice» - objavljujemo međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju s: Velikim Vojvodstvom Luksemburgom, Republikom Mađarskom, Kraljevinom Nizozemskom, Quebecom, Slovačkom Republikom i Švicarskom Konfederacijom.

 

SADRŽAJ- broj 3, ožujak 2006.  

 

naslovnica    (pdf,  67K B) 

  impresum     (pdf,  90 KB) 

stranica

 

 

UVODNA RIJEČ (pdf, 123 KB)

 1

UVOD (pdf,  84 KB)

3

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/2002
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I VELIKOG VOJVODSTVA  LUKSEMBURGA O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine –   Međunarodni ugovori«, 15/2002
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O NAČINU PRIMJENE UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/2003
Adresa luksemburškog nositelja mirovinskog osiguranja
 (pdf,  306 KB)

17

REPUBLIKA MAĐARSKA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/2005
Adresa mađarskog nositelja mirovinskog osiguranja

 (pdf,  322 KB)

43

KRALJEVINA NIZOZEMSKA
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NIZOZEMSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU,  »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/99
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NIZOZEMSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU,  »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/2000
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NIZOZEMSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU,  »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/99
Adresa nositelja mirovinskog osiguranja u Nizozemskoj
 (pdf,  322 KB)

57

QUEBEC
SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I QUEBECA, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 10/2000
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I QUEBECA, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 10/2001
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I QUEBECA, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«,br. 6/2001
Adresa nositelja mirovinskog osiguranja u Quebecu
 (pdf,  226 KB)
 

73

SLOVAČKA REPUBLIKA
UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 20/97
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/99
SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/98
Adresa slovačkog nositelja mirovinskog osiguranja
(pdf, 269 KB) 

93

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/96
OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 21/97
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/98
Adresa švicarskog nositelja mirovinskog osiguranja
 (pdf,  271KB)

 

 


   

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.02.2018.
broj prijava  2730
broj odjava  1490


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva