Zagreb, 21. travnja 2006. Obavijest o isplati duga za 2002., prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava korisnike invalidskih i obiteljskih mirovina da će od 25. travnja 2006. početi isplata drugog dijela duga koji je obračunat za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2002., prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 94/01),  te da će se dug za 2002. isplatiti do 10. svibnja 2006.

 

Dug za 2002.. pripada korisnicima kojima je, prema Zakonu, kao povoljnija, ponovno određena mirovina i dodatak na mirovinu, a  obračunat je od ponovno određene mirovine i dodatka na mirovinu za 2002.,  umanjenih za isplaćene mirovine za 2002.

 

Od duga za 2002. oduzeta je razlika poreza koja je obračunata na mirovine i dodatak na mirovinu koji su dospijevali na isplatu u 2002.

Razlika poreza sadrži porez obračunat na ponovno određenu mirovinu ili na zbroj ponovno određene mirovine i dodatka na mirovinu za razdoblje od 1. prosinca 2001. do 30. studenoga 2002. koji je umanjen za porez obračunat na isplaćenu mirovinu za isto razdoblje. Na razliku poreza obračunat je i prirez, ako je u tom razdoblju bio uveden, prema odlukama jedinica lokalne samouprave.Pri obračunu poreza na novoodređenu mirovinu i dodatak na mirovinu, Zavod je primijenio porezne propise iz 2002., te podatke o osobnim odbicima umirovljenika koje mu je dostavila Porezna uprava.

Razlika poreza nije obračunata, ako su u 2002.  ponovno određena mirovina i dodatak na mirovinu iznosili manje od 30.000,00 kn, koliko je iznosio godišnji osobni odbitak za umirovljenika, ili ako su ponovno određena mirovina i dodatak na mirovinu iznosili više od 30.000,00 kn, ako je godišnji osobni odbitak za umirovljenika, invalidnost i uzdržavane članove njegove uže obitelji, bio veći od ponovno određene mirovine i dodatka na mirovinu, te bivšim korisnicima naknade plaće za vrijeme nezaposlenosti.

 

Onim hrvatskim braniteljima kojima se, prema rješenju o ovrsi, plijeni od mirovine ovrha, radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, dug za 2002. je umanjen za ovrhu, a zaplijenjeni dio duga je doznačen korisniku tražbine.

 

U nastavku dajemo prikaz obračuna duga  za 2002.  za  ponovno  određenu  mirovinu koja je od  siječnja do lipnja 2002. iznosila 2.405,95 kn mjesečno, a od srpnja do prosinca 2002. je iznosila 2.473,23 kn mjesečno, te za dodatak na mirovinu koji je iznosio 2.328,20 kn mjesečno, te prikaz obračuna razlike poreza na navedene svote mirovina i dodatka na mirovinu i na mirovinu za prosinac 2001. koja je iznosila 2.386, 64 kn. 

 

A    OBRAČUN DUGA ZA 2002.

 

1.       PONOVNO ODREĐENE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2002. – 31.12.2002.

29.275,08

2.       DODATAK NA MIROVINU za razdoblje od 1.1.2002. – 31.12.2002.

27.938,40

3.       UKUPNO (1+2)

57.213,48

4.       ISPLAĆIVANE MIROVINE za razdoblje od 1.1.2002. – 31.12.2002.

45.692,40

5.       DUG ZA 2002. (3-4)

11.521,08

B    OBRAČUN RAZLIKE POREZA I PRIREZA

 

6.       POREZ NA PONOVNO ODREĐENE MIROVINE I DOD.NA MIR. za razdoblje od 1.12.2001. do 30.11.2002.

(na mirovinu u svoti od 2.386,64 kn od 1.12.2001. do 31.12.2001., na mirovine u svoti od 2.405, 95 kn od 1.1.2002. do 30.6.2002. i na mirovine u svoti od 2.473,23 kn od 1.7.2002. do 30.11.2002. te na dodatak na mirovinu u svoti od 2.328,20 kn mjesečno primjenom godišnjeg osobnog odbitka u svoti od 30.000,00 kn za umirovljenika, 4.500,00 kn za invalidnost i 7.500,00 kn za uzdržavano dijete, odnosno ukupno 42.0000,00 kn i stope poreza od 15%)

 

 

 

 

 

 

1.815,23

7.       POREZ NA ISPLAĆENE MIROVINE ZA RAZDOBLJE OD 1.12.2001. do 30.11.2002. (na mirovine u svoti od 45.557,24 kn primjenom osobnog odbitka u svoti od 42.000,00 kn i stope poreza od 15%)

 

 

 

426,87

8.       RAZLIKA POREZA (6-7)

1.388,36

9.       PRIREZ NA RAZLIKU POREZA (po stopi od 10%)

138,84

10.    UKUPNO (8+9)

1.527,20

C    SVOTA ZA ISPLATU (5-10)

9.993,88

 

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.05.2019.
broj prijava   2 629
broj odjava  1 710


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva