HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 18. srpnja 2006. Održana 20. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 20. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 18. srpnja 2006.,  Upravno vijeće usvojilo je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu, Izvješće o odnosima Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje s građanima u 2005. godini i Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj-svibanj 2006.

Upravno vijeće Zavoda dalo je suglasnost Hrvatskom fondu za privatizaciju za prodaju dionica društava Dalmacijavino d.d. Split i Adriachem d.d. Kaštel Sućurac raspisivanjem javnog poziva, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na istoj sjednici Upravno vijeće Zavoda donijelo je odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za potpis ugovora o pretvaranju potraživanja Zavoda u vlasnički udjel dionica u društvu „Duhan“ d.d., Slatina i otpis dijela potraživanja prema tom društvu.
Na kraju sjednice Upravno vijeće posebno je pohvalilo ravnatelja, pomoćnike ravnatelja i stručnu službu Zavoda na postizanju vrhunskih rezultata u dosadašnjem radu, posebno pri poboljšanju ažurnosti u rješavanju predmeta, odnosu prema građanstvu, gdje su prigovori građana smanjeni  ispod jedan posto u odnosu na broj predmeta u postupku. Istaknuta je i izuzetna uspješnost pri realizaciji projekata Vlade RH, kao što su provedba Zakona o provedbi Odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998., uvođenje elektroničkog poslovanja u Zavodu (e-Mirovinsko – usluga e-prijave) i projekta HITRO.HR. U prilog navedenom istaknuto je da je Državna revizija prilikom kontrole financijskih izvješća i poslovanja za 2005. godinu, ove godine, prvi put, ocijenila poslovanje Zavoda vrlo pozitivnim, te je donijela bezuvjetno mišljenje, što znači da su sve nepravilnosti iz ranijih razdoblja otklonjene, a nove nepravilnosti nisu počinjene.  

Odjel za odnose s javnošću
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva