Zagreb, 18. srpnja 2006. Održana 20. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 20. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 18. srpnja 2006.,  Upravno vijeće usvojilo je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu, Izvješće o odnosima Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje s građanima u 2005. godini i Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj-svibanj 2006.

Upravno vijeće Zavoda dalo je suglasnost Hrvatskom fondu za privatizaciju za prodaju dionica društava Dalmacijavino d.d. Split i Adriachem d.d. Kaštel Sućurac raspisivanjem javnog poziva, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na istoj sjednici Upravno vijeće Zavoda donijelo je odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za potpis ugovora o pretvaranju potraživanja Zavoda u vlasnički udjel dionica u društvu „Duhan“ d.d., Slatina i otpis dijela potraživanja prema tom društvu.
Na kraju sjednice Upravno vijeće posebno je pohvalilo ravnatelja, pomoćnike ravnatelja i stručnu službu Zavoda na postizanju vrhunskih rezultata u dosadašnjem radu, posebno pri poboljšanju ažurnosti u rješavanju predmeta, odnosu prema građanstvu, gdje su prigovori građana smanjeni  ispod jedan posto u odnosu na broj predmeta u postupku. Istaknuta je i izuzetna uspješnost pri realizaciji projekata Vlade RH, kao što su provedba Zakona o provedbi Odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998., uvođenje elektroničkog poslovanja u Zavodu (e-Mirovinsko – usluga e-prijave) i projekta HITRO.HR. U prilog navedenom istaknuto je da je Državna revizija prilikom kontrole financijskih izvješća i poslovanja za 2005. godinu, ove godine, prvi put, ocijenila poslovanje Zavoda vrlo pozitivnim, te je donijela bezuvjetno mišljenje, što znači da su sve nepravilnosti iz ranijih razdoblja otklonjene, a nove nepravilnosti nisu počinjene.  

Odjel za odnose s javnošću
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.07.2019.
broj prijava   3 127
broj odjava  2 792


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva