HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

broj 6/2006

U ovom tematskom broju "Glasovnice" objavili smo dokumente vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama.
Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. listopada 2003. godine usvojio Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 172/03., a stupio je na snagu 7. studenoga 2003. godine.
Zakonom je uređeno i ozakonjeno pravo na pristup informacijama od javnog značaja, odnosno dostupnost informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Zakonom je propisano da su tijela javne vlasti državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti. Popis tijela javne vlasti, na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, Vlada Republike Hrvatske objavljuje svake godine.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Nadzor nad provođenjem Zakona provodi Središnji državni ured za upravu.

 

SADRŽAJ- broj 6, lipanj 2006.  

 

naslovnica    (pdf,  120 K B) 

  impresum     (pdf,  120 KB) 

stranica

 

 

UVODNA RIJEČ (pdf, 173 KB)

 

UVOD (pdf,  173 KB)

1

Zakon o pravu na pristup informacijama(pdf,  117 KB)

7

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o  stvarivanju prava na pristup informacijama
 (pdf,  331 KB)

14

Popis tijela javne vlasti za 2006. godinu (pdf,  102 KB)

18

Izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2005. (pdf,  203 KB) 

24

Izvješće Središnjeg državnog ureda za upravu o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tijela javne vlasti za 2005. (pdf, 213 KB) 

40

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf,  50 KB)

41

Katalog informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf,  161 KB)

 

47

Zahtjev za pristup informacijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf,  84 KB)
 
     


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za ožujak 2019.
(u travnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1521259 Osiguranika - ukupno

1313349  Radnici kod pravnih osoba
103374  Radnici kod fizičkih osoba
60456  Obrtnici
19412  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5055  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.04.2018.
broj prijava  3 605
broj odjava  1 630


opširnije

1241280 Korisnika mirovina - ukupno


505541  Korisnici starosnih mirovina
28481 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82972 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196774  Korisnici prijevremene mirovine
291 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
189304  Korisnici invalidskih mirovina
237917  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671781 Korisnici mirovina - žene (54,12%)
569499 Korisnici mirovina - muškarci (45,88%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.693,36  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za veljaču 2019. (6.369 kn) iznosi 57,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.115,71 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.337.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za ožujak 2019.
(u travnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

130279 korisnika doplatka za djecu za  256318 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,79 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,38 kn. ... arhiva