Zagreb, 28. veljače 2007. Održana 30. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 28. veljače 2007. održana je 30. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2007.

Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2006., u odnosu na polugodište koje mu prethodi, donijelo Odluku o povećanju aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2007. za 1,3%. Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, nakon usklađivanja, od 1. siječnja 2007., iznosi 51,42 kn. Nova aktualna vrijednost izračunata je tako što je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 50,76 kn povećana za polovicu zbroja indeksa potrošačkih cijena i nominalnog indeksa bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu 2006., u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, indeks potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2006. iznosio je 0%, a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u spomenutom razdoblju iznosilo je 2,6%, tako da polovica zbroja iznosi 1,3%.

Za isti postotak povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja koja iznosi 1023,94 kn, te najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža koja od 1. siječnja 2007. iznosi 49,86 kn do 30 godina mirovinskog staža, a za svaku godinu koja prelazi 30 godina mirovinskog staža iznosi 24,93 kn.

Na istoj sjednici Upravno vijeće je donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prodaji dionica društva "Željezare Split" d.d. Kaštel Sućurac iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, raspisivanjem javnog poziva, te je donijelo Odluku o visini naknade za uslugu provedbe administrativne zabrane na mirovinskim primanjima.


Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.03.2018.
broj prijava  2552
broj odjava  1400


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva