Zagreb, 5. srpnja 2007. Promjena nadležnosti područnih službi HZMO-a nad ispostavama, prema županijskom ustroju RH

Radi usklađivanja sa županijskim ustrojem Republike Hrvatske obaviti će se prijenos nadležnosti i poslova ispostava iz jedne područne službe u drugu i to za ispostavu u Kutini, Metkoviću i Pločama, Ogulinu, Pagu, Senju i Gračacu te će ove ispostave, od 12. srpnja 2007., prijeći u nadležnost drugih područnih služba.

Prema teritorijalnom ustroju i promjeni nadležnosti, Ispostava u Kutini prelazi iz Zagreba u Sisak, a ispostave u Metkoviću i Pločama prelaze iz Splita u Dubrovnik. U Zadar prelazi Ispostava Pag iz Rijeke i Ispostava Gračac iz Gospića. Također, iz Rijeke Ispostava Senj prelazi u Gospić, a Ispostava Ogulin prelazi u Karlovac.

Stvarni prijelaz nadležnosti i poslova ispostava iz jedne područne službe u drugu prikazan je i u sljedećoj tablici:

Područna služba u:

Gubi ispostavu

Dobiva ispostavu

Dubrovniku

-

Metković, Ploče

Gospiću

Gračac

Senj

Karlovcu

-

Ogulin

Rijeci

Pag, Senj, Ogulin

-

Sisku

-

Kutina

Splitu

Metković, Ploče

-

Zadru

-

Pag, Gračac

Zagrebu

Kutina

-

Unutar ovih promjena svim građanima s područja ovih ispostava, nova područna služba obavljat će, prema svojoj nadležnosti, poslove rješavanja o svim pravima iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu, kao i sve ostale popratne poslove.

Podsjećamo da se sve dodatne informacije, osim u područnim službama i ispostavama, mogu dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati, na besplatnom Otvorenom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63 te preko Pozivnog centra – 01/ 4891 – 666, kao i na internetskoj stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.05.2019.
broj prijava   2 501
broj odjava  1 680


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva