HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

 

 Isplata dodatka na mirovinu

PITANJE:
kako se isplaćuje dodatak uz mirovinu?

ODGOVOR:
Dodatak na mirovinu isplaćuje se uz mirovinu. Na odresku mirovine dodatak se iskazuje odvojeno od mirovine i usklađuje se dva puta godišnje na isti način kao i mirovine.
Pravo na dodatak na mirovinu imaju svi umirovljenici koji su pravo na mirovinu ostvarili isključivo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (opći propis) od 1. siječnja 1999. i dalje. Od 1. siječnja 2012. dodatak na mirovinu postaje sastavni dio mirovine.

PITANJE:
Tko nema pravo na dodatak?

ODGOVOR:
Pravo na dodatak nemaju korisnici mirovina ostvarenih prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, odnosno:
- korisnici mirovina hrvatskih branitelja kojima je mirovina priznata primjenom ZOMO i      ZOPHBDR  od 1. siječnja 2005.
- korisnici mirovina priznatih prema ZOPHBDR
- umirovljene djelatne vojne osobe
- umirovljeni policijski službenici i ovlaštene službene osobe
- korisnici mirovina politički zatvorenici
- korisnici mirovina zastupnici Hrvatskog sabora
- korisnici najviše mirovine
- korisnici osnovne mirovine
- korisnici obiteljske mirovine, određena nakon 1999. od mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju koji je važio do 31. prosinca 1998.


Starosna mirovina

PITANJE:
Ostvarujem  pravo na starosnu mirovinu 31. prosinca 2011. Zanima me koliki će mi biti dodatak?

ODGOVOR:
Dodatak na mirovinu pripada Vam u svoti od 27% od mirovine koja Vam je određena.

PITANJE:
Korisnik sam starosne mirovine ostvarene primjenom Sporazuma o socijalnom osiguranju između R. Hrvatske i R. Slovenije od godine 2008. Pripada li mi dodatak?

ODGOVOR:
Korisnicima mirovina kojima je mirovina određena primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, dodatak na mirovinu odredit će se na svotu mirovine ostvarene u Hrvatskoj.


Prijevremena starosna mirovina

PITANJE: 
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarujem od 1. siječnja 2012. Pripada li mi  dodatak na mirovinu?

ODGOVOR:
 Da, pripada Vam dodatak na mirovinu u svoti od 27% mirovine koji će postati sastavni dio mirovine koja će biti određena rješenjem.

Obiteljska mirovina

PITANJE:
Majka je ostvarila pravo na mirovinu 2001. Nakon njezine smrti ostvario sam pravo na obiteljsku mirovinu 2007.  Imam li pravo na dodatak  i koliko iznosi?

ODGOVOR:
Da imate pravo na dodatak u visini od 12,6% od mirovine isplaćene za listopad. U Vašem slučaju uzima se u obzir postotak povećanja iz godine 2001. kada je majka ostvarila mirovinu.

PITANJE:
Ostvarili smo pravo na obiteljsku mirovinu iza smrti oca: majka, sestra i ja, 2001.godine. Otac je bio umirovljen u 1999. godini. Da li imamo pravo na dodatak na mirovinu i kako će nam se isplaćivati, s obzirom na to da ne živimo zajedno i da se mirovina isplaćuje na tri različita tekuća računa?

ODGOVOR:
Dodatak na mirovinu pripada Vam u visini od 4%. Osnovica za određivanje dodatka na mirovinu korisnika obiteljske mirovine koja se određuje i isplaćuje u dijelovima jest ukupna svota obiteljske mirovine, a dodatak se određuje u razmjernom dijelu mirovine koji se isplaćuje članovima obitelji. Dakle, dodatak se određuje po načelu jedan dodatak - jedna mirovina.

PITANJE:
Ostvario sam pravo na obiteljsku mirovinu 2007. iza smrti oca koji je pak invalidsku mirovinu ostvario 1984.Imam li pravo na dodatak?

ODGOVOR:
Nemate pravo na dodatak, bez obzira na činjenicu da ste obiteljsku mirovinu ostvarili u godini 2007. jer je mirovina pokojnog oca ostvarena prema propisima o mirovinskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.

Invalidska mirovina

PITANJE: 
Korisnica sam invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad od  godine 2007.Da li imam pravo na isplatu  dodatka na mirovinu?

ODGOVOR:
Imate pravo na isplatu dodatka na mirovinu u visini 20,9% mirovine isplaćene za mjesec u kojem ste ostvarili pravo na mirovinu.

PITANJE:
Preveden sam kao invalid rada od 1.siječnja 1999. u invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad . Zaposlen sam. Koliko u postotku iznosi dodatak?

ODGOVOR:
Dodatak na mirovinu pripada Vam u visini od 4% mirovine koja Vam je isplaćena u studenome 2007.

Najnižamirovina

PITANJE:
Isplaćuje mi se najniža mirovina. Da li imam pravo na dodatak uz mirovinu?

ODGOVOR: Dodatak na mirovinu odredit će Vam se od mirovine određene na temelju Vašeg ukupnog staža za određivanje mirovine, ostvarenih plaća, odnosno osnovica osiguranja. Ako svota mirovine zajedno s dodatkom prelazi  svotu najniže mirovine isplaćivat će Vam se umjesto najniže mirovine, Vaša mirovina ostvarena temeljem plaća, odnosno osnovica osiguranja i dodatak na mirovinu.
Ako je svota mirovine određena  na temelju ukupnog staža, ostvarenih plaća, odnosno osnovica osiguranja sa dodatkom manja od svote najniže mirovine i dalje će Vam se isplaćivati Vaša najniža mirovina.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva