HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Predstavnici mirovinskog i invalidskog osiguranja Bosne i Hercegovine posjetili Zavod

Zagreb, 25.03.2009.

U Zagrebu su 24. i 25. ožujka 2009. održani razgovori s predstavnicima mirovinskog osiguranja BiH -  Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, iz područja mirovinskog osiguranja.


Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz Federalnog zavoda posjetili su Gordana Vojvodić i Hajra Ibranović - savjetnice direktora Federalnog zavoda za poslove inozemnog osiguranja, te iz Fonda PIO RS dr. Zoran Mastilo- direktor Fonda, Milena Čvoro- pomoćnica direktora za ostvarivanje prava primjenom međudržavnih ugovora i Milojka Savić- pomoćnica direktora za financijske poslove.


Delegacije su u ime Zavoda primile  Ljiljana Marković- pomoćnica ravnatelja u Sektoru provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, Teodora Marinović – načelnica Odjela međunarodne suradnje, revizije i rješavanja o pravima u drugom stupnju, Ksenija Milić Štrkalj- načelnica Odjela provedbe međunarodnih ugovora, Anica Glavičić- viša koordinatorica u Sektoru provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i Lenka Pirić- načelnica Odjela za provedbu međunarodnih ugovora iz Područne službe u Zagrebu.

Tijekom razgovora razmijenjene su informacije o dosadašnjem radu u provođenju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (stupio je na snagu 1. studenoga 2001.) – rješavanje zahtjeva primjenom članka 43. i članka 17. Ugovora, isplati mirovina u skladu s člankom 45. Ugovora, obavijestima o promjenama propisa- Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju od 2006. do danas i Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH od 1. siječnja 2009., te ostalom.
 

 

Detalji vezani za Ugovor i nadležne nositelje osiguranja dostupni su na ovoj internetskoj stranici Zavoda.

 

 

 

 

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14. 11. 2019.
broj prijava  2 001
broj odjava   1 903


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva