Zagreb, 28. travnja 2009. Održana 11. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 11. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 28. travnja 2009., Upravno vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2008. Također je donijelo Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2009. godinu.
Na ovoj sjednici, u skladu s Odlukom Vlade RH, donesena je nova Odluka o naknadi za rad članovima Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te je visina mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća smanjena i određena u svoti od 2.000,00 kuna neto. Državni dužnosnici, koji su izabrani za članove upravnih vijeća, nemaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika.
Upravno vijeće donijelo je i Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi usluge održavanja instaliranog System Z hardvera i softvera, kao i za prodaju dva stana u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Osim navedenog na sjednici je donesena i odluka o određivanju, tj. povećanju broja ovlaštenih vještaka i to za jednog vještaka u Područnoj službi u Splitu, zatim odluke o imenovanju vještaka u Splitu i Središnjoj službi, te ponovnom raspisivanju natječaja za vještake u Središnjoj službi i u područnim službama u Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Virovitici i Zagrebu.

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.03.2018.
broj prijava  2552
broj odjava  1400


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva