HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

M

 

A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 


Matična evidencija
Evidencija koja registrira podatke o plaćama, mirovinskom stažu i druge osobne podatke o osiguranicima, podatke o obveznivima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja u mirovinskom osiguranju;

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju
Ugovori između država kojima su uređeni uvjeti i postupak za ostvarivanje prava iz toga osiguranja za osobe na koje se odnose; u mirovinskom osiguranju ovi ugovori čine pravnu osnovu za ostvarivanje očekivanih prava iz inozemstva, kao i za korištenje stečenih prava izvan države u kojoj su prava ostvarena;

Međunarodno socijalno pravo
Skup normi kojima je uređeno socijalno pravo međunarodnog porijekla; obično je u obliku dvostranih ili višestranih (regionalnih) međunarodnih ugovora, a obuhvaća još konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada; od sedamdesetih godina XX. stoljeća u Zapadnoj Europi razvilo se posebno nadnacionalno socijalno pravo u sklopu Europske unije, a poslije II. svjetskog rata došlo je do posebne socijalne regulative u sklopu Vijeća Europe;

Mirovina
(starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina, privremena invalidska mirovina i obiteljska mirovina) je novčano primanje iz  mirovinskog osiguranja; isplaćuje se mjesečno unatrag;

Mirovinska jamstva
Poseban račun u HNB koji jamči isplatu mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje u slučaju insolventnosti mirovinskog osiguravajućeg društva;

Mirovinski faktor
Veličina koja se uzima u obzir prigodom odlaska u mirovinu, a zavisi od vrste mirovine koja se ostvaruje; određuje se s 1 (za starosnu mirovinu) ili manje (0,7 – 1 za obiteljsku mirovinu, zavisno od broja korisnika te mirovine odnosno 0,8, 0,3333, 0,1667 ili 0,5 zavisno od vrste invalidske mirovine);

Mirovinski fond
Posebno osnovan fond, u koji osiguranici u sklopu druge i treće razine mirovinskog sustava uplaćuju svoje doprinose; mirovinski fond može biti obvezan (na drugoj razini) ili dobrovoljan (na trećoj razini) odnosno otvoren (za sve zainteresirane) ili zatvoren (samo za određenu skupinu zaposlenih ili pripadnika samostalnih djelatnosti);

Mirovinski staž
je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju (staž osiguranja) i razdoblja provedenih izvan osiguranja  koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž (posebni staž).

Mirovinsko društvo
Trgovačko društvo koje osniva i upravlja mirovinskim fondom na drugoj (obvezno mirovinsko društvo) ili na trećoj razini mirovinskog sustava (dobrovoljno mirovinsko društvo);

Mirovinsko osiguranje
Jedna od grana socijalnog osiguranja; s obzirom na trajanje razdoblja osiguranja, kao uvjeta za ostvarivanje prava (davanja) iz toga osiguranja i na trajanje korištenja prava, dugoročne je naravi (za razliku od npr. zdravstvenog osiguranja koje je kratkoročne naravi); mirovinsko osiguranje je osiguranje za slučaj nastanka rizika starosti, invalidnosti ili smrti i smatra se jednom od osnova socijalne sigurnosti stanovništva;

Mirovinsko osiguravajuće društvo

Dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje obavlja isplatu mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje u sklopu druge i trreće razine mirovinskog sustava.
MOD osniva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
 

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva