HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

N

 

A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

Načela mirovinskog osiguranja
Uzajamnost, solidarnost, nezastarivost prava, neotuđivost prava, zakonitost; načelo uzajamnosti i načelo solidarnosti temeljna su načela mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i u svojoj primjeni međusobno se dopunjuju; ova se načela najčešće koriste pri tumačenju i primjeni zakonodavstva o mirovinskom osiguranju;

Načela mirovinskog osiguranja
Uzajamnost, solidarnost, nezastarivost prava, neotuđivost prava, zakonitost; načelo uzajamnosti i načelo solidarnosti temeljna su načela mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i u svojoj primjeni međusobno se dopunjuju; ova se načela najčešće koriste pri tumačenju i primjeni zakonodavstva o mirovinskom osiguranju;
Najniža mirovina
Najniže novčano primanje iz mirovinskog osiguranja koje se određuje na temelju mirovinskog staža osiguranika i aktualne vrijednosti mirovine.
Mirovina na koju osiguranik ima pravo ako je mirovina određena na temelju plaća/osnovica osiguranja  manja od najniže mirovine.
Od 1. siječnja 2019. najniža mirovina iznosi 64,34 kuna za jednu godinu mirovinskog staža, uz primjenu polaznog i mirovinskog faktora.
Najviša mirovina
Najviša svota do koje se može odrediti mirovina (prema plaći osiguranika) koja se ostvaruje prema općim propisima o mirovinskom osiguranju (mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti); uređena je posebnim zakonom, uz ograničenje prosječnih vrijednosnih bodova do 3,8 i bez ograničenja u visini mirovine prema mirovinskom stažu;
Naknada plaće
je novčano primanje osiguranika, odnosno osigurane osobe u vezi s profesionalnom rehabilitacijom.
 
Naknada putnih troškova
Primanje u sklopu mirovinskog osiguranja koje se ostvaruje u povodu ostvarivanja nekoga prava iz toga osiguranja; najčešće se priznaje osiguraniku koji je ostvario pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili osiguraniku koji je pozvan na pregled radi utvrđivanja invalidnosti u drugo mjesto;

Naknada zbog tjelesnog oštećenja

Novčano primanjeu sklopu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti koje se određuje i isplaćuje osiguraniku zbog tjelesnog oštećenja, a svota zavisi od utvrđenog stupnja (postotka) tjelesnog oštećenja; može se ostvariti samo ako je tjelesno oštećenje nastalo kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti;


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva