HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

P

 

A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

Plaća
Posebno primanje iz rada; služi i kao izvor za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje (bruto plaća) i kao jedan od parametara za određivanje mirovine, evidentira se u matičnoj evidenciji;

Polazni faktor
Veličina koja se uzima u obzir pri izračunu prijevremene starosne mirovine i starosne mirovine.
Pri izračunu prijevremene starosne mirovine polazni faktor ovisi o odnosu navršene starosne dobi osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu i uvjeta starosne dobi za starosnu mirovinu. Polazni faktor određuje se brojkom 1 i smanjuje se u rasponu od 0,10% do 0,3% za svaki mjesec ranijeg umirovljenja.
Pri izračunu starosne mirovine osiguranika koji prvi put ostvaruje pravo na mirovinu i navršio je staž od 35 godina, polazni faktor se povećava po 0,15% a najviše do 9%, za svaki mjesec, koliko je osiguranik stariji od propisane starosne dobi u trenutku odlaska u mirovinu

 

Posebni staž
Vrijeme provedeno izvan osiguranja koje se priznaje u mirovinski staž (u međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju naziva se i izjednačeno vrijeme); u postojećem mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti posebni staž priznaje se zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu;

Postupak ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja

vidi: upravni postupak

Pravo mirovinskog osiguranja
Skup pravnih normi, međusobno povezanih, kojima je uređeno područje mirovinskog osiguranja, tj. organizacija, financiranje, prava i postupak za njihovo ostvarivanje te ostalo, potrebno za funkcioniranje u sklopu toga osiguranja; u objektivnom smislu, pravo mirovinskog osiguranja obuhvaća sve pravne norme kojima je uređeno to osiguranje, a u subjektivnom smislu – skup normi kojima su uređena prava pojedinaca i njihov položaj u tome osiguranju;

Pridodani staž
Način uvećavanja ukupno navršenog staža osiguranja prilikom određivanja invalidske mirovine ili obiteljske mirovine nakon umrlog osiguranika pri određivanju mirovine; svrha mu je kompenzacija nenavršenog staža u slučaju invalidnosti ili smrti osiguranika;

Prijevremena starosna mirovina
Ostvaruje se do pet godina prije navršene starosne dobi za starosnu mirovinu i uz navršeni propisani mirovinski staž, umanjuje se primjenom polaznog faktora trajno, zavisno od toga koliko je ranije ostvarena u odnosu na propisanu starosnu dob za starosnu mirovinu u određenom slučaju;

vidi i: mirovina, polazni faktor

Produženo osiguranje

vidi: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Profesionalna bolest
Bolest do koje je došlo u izravnoj vezi s radom; da bi bila priznata kao takva potrebno je i određeno vrijeme izloženosti štetnim utjecajima rada i radne sredine koji uzrokuju profesionalnu bolest, kao i postojanje određene bolesti na Listi profesionalnih bolesti; u slučaju invalidnosti zbog profesionalne bolesti – invalidska mirovina određuje se u većoj svoti;

Profesionalna rehabilitacija
je skup mjera i aktivnosti (praktično stjecanje i primjena znanja, vještina i navika) radi osposobljavanja osoba s invaliditetom za rad uz očuvanje njegove preostale radne sposobnosti. 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2019.
(u studenom 2019.)

U Zavodu je bilo:

1566446 Osiguranika - ukupno

1351481  Radnici kod pravnih osoba
106934  Radnici kod fizičkih osoba
64706  Obrtnici
19204  Poljoprivrednici
19205  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4833  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 05. 12. 2019.
broj prijava  3 899
broj odjava  1 899


opširnije

1240827 Korisnika mirovina - ukupno


506587  Korisnici starosnih mirovina
31359 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85536 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198616  Korisnici prijevremene mirovine
308 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
182903  Korisnici invalidskih mirovina 1
235518  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670195 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570632 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.802,03  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2019. (6.418kn) iznosi 59,24%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.595,07 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.474.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2019.
(u studenom 2019.)

U Zavodu je bilo 

153906 korisnika doplatka za djecu za  295624 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,92 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 377,19 kn. ... arhiva