Zagreb, 21. siječnja 2011. Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2011.

Korisnici doplatka za djecu koji su ostvarili pravo na doplatak za djecu za 2010., da bi nastavno ostvarili pravo na doplatak za djecu od 1. ožujka 2011. bez prekida u isplati, trebaju obnoviti zahtjev do 28. veljače 2011.
Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se za svaku godinu podnošenjem zahtjeva.
Korisnicima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon 28. veljače 2011., pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.
Prema tome, od 1. ožujka 2011. o pravu se odlučuje na osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2010. godini jer se radi o novom postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu za 2011. godinu.
Ukoliko je došlo do prestanka radnog odnosa korisnika ili člana kućanstva, dohodak ostvaren u prethodnoj godini ne uzima se u izračun dohodovnog cenzusa do novog zaposlenja. Ako se, umjesto plaće, isplaćuje novčana naknada zbog nezaposlenosti, uz zahtjev je potrebno dostaviti rješenje o naknadi.
Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako mu ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice., odnosno 1.663,00 kn.
Zahtjev uz odgovarajuću dokumentaciju potrebno je podnijeti osobno ili poštom Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj službi, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva).
Informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati na INFO telefonima Zavoda 0800 – 63 63 63 (besplatni broj telefona), 01/ 4891 – 666,  kao i na internetskim stranicama Zavoda (općenito i uvjeti, cenzusi, ostvarivanje prava).
Osnovne informacije dostupne su i preko mobilnih uređaja na adresi: http://www.mirovinsko.hr/mobile .   

- letak Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2011. godini (pdf, 307 kb)

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva