Priopćenje za javnost sa 36. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 16. siječnja 2002. održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Upravno vijeće raspravljalo je o stanju portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Na prijedlog Hrvatskog fonda za privatizaciju dana je suglasnost za prodaju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Zavoda putem međunarodnog javnog natječaja i u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi. Suglasnost je dana za sljedeća društva: „Brna” d.d. Smokvica, “Hotel Medena” d.d. Seget Donji, “Hotel Osmine” d.d. Slano, “Lovor” d.d. Lumbarda, osim za “Bizovačke toplice” d.d. Bizovac, gdje se prije prodaje dionica mora provesti knjiženje ulaganja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u temeljnom kapitalu društva, nakon čega će porasti temeljni kapital društva za određeni broj dionica, čime će se njegova vrijednost značajno povećati.

Suglasnost je također dana za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi za sljedeća društva: “Centaroprema” d.d. Rijeka, “Visokogradnja” d.d. Split, “Grafičar” d.d. Ludbreg, “Riječka tvornica konopa” d.d. Rijeka, “Stočarstvo” d.o.o. Zagreb.

Prihvaćen je i zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim se traži suglasnost za privatizaciju dionica i udjela iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podmirenje kapitalnih izdataka. Suglasnost je dana za sljedeća društva: “Cresanka” d.d. Cres, “GT Litokarton” d.d. Osijek, “Prigorka” d.d. Sesvete, “Transagent” d.d. Rijeka, “Velekem” d.d. Zagreb, “Veterinarska stanica” d.o.o. Delnice, “Veterinarska stanica” d.o.o. Novska i “Veterinarska stanica” d.o.o. Ozalj.

U nastavku sjednice dana je suglasnost za prodaju dionica putem javne dražbe za dionička društva koja su ostvarila uvjete za pokretanje stečajnog postupka, za “Istratrans” d.d. Labin, “Jadrantrans” d.d. Split, “Jasenje” d.d. Čađavica i “Splitska plovidba” d.d. Split.

Upravno vijeće informirano je o Pravorijeku Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim je odbijen tužbeni zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na utvrđenje ništavnim Ugovora o prijenosu dionica “Večernjeg lista” d.d. Zagreb sklopljenog između RFMIORH i RFMIOIPH i tuženika “Caritas funda Ltd.”, Britanski Djevičanski Otoci.

Na ovoj sjednici usvojeno je redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Doplatka za djecu u razdoblju siječanj – studeni 2001.

Upravno vijeće također je, u skladu s Uredbom o medicinskom vještačenju, donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje (reizbor) vještaka i viših vještaka u prvom i drugom stupnju, kao i vještaka koji vještače prema inozemnoj medicinskoj dokumentaciji na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za ožujak 2019.
(u travnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1521259 Osiguranika - ukupno

1313349  Radnici kod pravnih osoba
103374  Radnici kod fizičkih osoba
60456  Obrtnici
19412  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5055  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.05.2019.
broj prijava   3 701
broj odjava  1 430


opširnije

1241280 Korisnika mirovina - ukupno


505541  Korisnici starosnih mirovina
28481 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82972 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196774  Korisnici prijevremene mirovine
291 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
189304  Korisnici invalidskih mirovina
237917  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671781 Korisnici mirovina - žene (54,12%)
569499 Korisnici mirovina - muškarci (45,88%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.693,36  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za veljaču 2019. (6.369 kn) iznosi 57,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.115,71 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.337.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za ožujak 2019.
(u travnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

130279 korisnika doplatka za djecu za  256318 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,79 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,38 kn. ... arhiva