Priopćenje za javnost sa 36. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 16. siječnja 2002. održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Upravno vijeće raspravljalo je o stanju portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Na prijedlog Hrvatskog fonda za privatizaciju dana je suglasnost za prodaju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Zavoda putem međunarodnog javnog natječaja i u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi. Suglasnost je dana za sljedeća društva: „Brna” d.d. Smokvica, “Hotel Medena” d.d. Seget Donji, “Hotel Osmine” d.d. Slano, “Lovor” d.d. Lumbarda, osim za “Bizovačke toplice” d.d. Bizovac, gdje se prije prodaje dionica mora provesti knjiženje ulaganja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u temeljnom kapitalu društva, nakon čega će porasti temeljni kapital društva za određeni broj dionica, čime će se njegova vrijednost značajno povećati.

Suglasnost je također dana za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi za sljedeća društva: “Centaroprema” d.d. Rijeka, “Visokogradnja” d.d. Split, “Grafičar” d.d. Ludbreg, “Riječka tvornica konopa” d.d. Rijeka, “Stočarstvo” d.o.o. Zagreb.

Prihvaćen je i zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim se traži suglasnost za privatizaciju dionica i udjela iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podmirenje kapitalnih izdataka. Suglasnost je dana za sljedeća društva: “Cresanka” d.d. Cres, “GT Litokarton” d.d. Osijek, “Prigorka” d.d. Sesvete, “Transagent” d.d. Rijeka, “Velekem” d.d. Zagreb, “Veterinarska stanica” d.o.o. Delnice, “Veterinarska stanica” d.o.o. Novska i “Veterinarska stanica” d.o.o. Ozalj.

U nastavku sjednice dana je suglasnost za prodaju dionica putem javne dražbe za dionička društva koja su ostvarila uvjete za pokretanje stečajnog postupka, za “Istratrans” d.d. Labin, “Jadrantrans” d.d. Split, “Jasenje” d.d. Čađavica i “Splitska plovidba” d.d. Split.

Upravno vijeće informirano je o Pravorijeku Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim je odbijen tužbeni zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na utvrđenje ništavnim Ugovora o prijenosu dionica “Večernjeg lista” d.d. Zagreb sklopljenog između RFMIORH i RFMIOIPH i tuženika “Caritas funda Ltd.”, Britanski Djevičanski Otoci.

Na ovoj sjednici usvojeno je redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Doplatka za djecu u razdoblju siječanj – studeni 2001.

Upravno vijeće također je, u skladu s Uredbom o medicinskom vještačenju, donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje (reizbor) vještaka i viših vještaka u prvom i drugom stupnju, kao i vještaka koji vještače prema inozemnoj medicinskoj dokumentaciji na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2510
broj odjava  2118


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva