Hrvatski branitelji i doplatak za djecu

Zbog velikog broja upita hrvatskih branitelja u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu nakon donošenja novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 94/01.) i novog Zakona o doplatku za djecu (“Narodne novine”, broj 94/01.) dajemo sljedeće priopćenje

Dosadašnji korisnici doplatka za djecu – hrvatski branitelji, dobili su, po službenoj dužnosti, rješenje o prestanku prava na doplatak za djecu s 31. prosincem 2001.

Djeci hrvatskih branitelja, prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 94/01.), pravo na doplatak za djecu pripadalo je do 31. prosinca 2001. Dakle, nema više odredbe koja određuje svotu doplatka za djecu za koju se pravo određuje prema posebnim propisima. Pravo prema posebnom propisu ostvarivala su djeca hrvatskih branitelja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 108/96.).

Od 1. siječnja 2002. pravo na doplatak za djecu hrvatski branitelji mogu ostvariti samo prema propisima Zakona o doplatku za djecu, odnosno uz utvrđivanje svih uvjeta predviđenih novim Zakonom o doplatku za djecu. To znači da se pravo na doplatak za djecu hrvatskih branitelja sada ostvaruje uz primjenu odredaba o određivanju dohodovnog cenzusa kućanstva.

Dakle, hrvatski branitelji koji su dobili spomenuta rješenja, trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u godini 2002., ako to već nisu učinili. Pod uvjetom da zahtjeve predaju do 28. veljače 2002. (u područnu službu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu stanovanja) i ako ispunjavaju uvjete prema novom Zakonu o doplatku za djecu, dobit će pripadajući doplatak i za siječanj i veljaču 2002. 

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva