Priopćenje za javnost sa 42. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 30. listopada 2002. održana je 42. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na sjednici je razmatran prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za 2002. (tehnički rebalans), te prijedlog financijskog plana za 2003. godinu. Upravno vijeće usvojilo je izmjene i dopune financijskog plana za ovu godinu jer je nužno u rashode uključiti i sredstva za sanaciju ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje hendikepiranih osoba DES-a iz Splita i SUVENIR-a iz Sirača prema ranije usvojenim zaključcima Upravnog vijeća i Koordinacije za gospodarstvo Vlade RH. Nakon usvajanja tehničkog rebalansa Upravno vijeće usvojilo je i financijski plan Zavoda za 2003. godinu prema kojem su ukupni prihodi planirani u svoti od 1.762.154.200 kn i sastoje se od prihoda iz proračuna u svoti od 1.692.154.200 kn i ostalih prihoda planiranih u svoti od 70.000.000 kn, a ukupni rashodi planirani su u svoti od 1.812.154.200 kn, dok su primici od prodaje dionica i udjela planirani u svoti od 50.000.000 kn.

U nastavku sjednice Upravno vijeće je razmotrilo i redovna financijska izvješća Zavoda te Izvješće o predstavkama i pritužbama osiguranika i korisnika mirovina.

Također je dana suglasnost za prodaju 15,96 posto dionica DUHAN d.d. Zagreb iz portfelja Zavoda javnom dražbom na Zagrebačkoj burzi po nominalnoj vrijednosti, a ukoliko se ne prodaju po nominalnoj vrijednosti dana je suglasnost za prodaju s početnom cijenom od 25 posto nominalne vrijednosti “na više”.

Upravno vijeće donijelo je i Odluku o ustanovljenju godišnjih nagrada koje će se dodjeljivati za životni doprinos razvoju mirovinskog osiguranja, najbolji stručni ili znanstveni članak i najbolji novinarski uradak s područja mirovinskog osiguranja.

 

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.05.2019.
broj prijava   2 629
broj odjava  1 710


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva