Obračun poreza na mirovine

Obračun poreza na mirovine za prosinac 2002. koji će umirovljenici primiti u siječnju 2003. obavljen je u HZMO-u u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine', broj 150/02).

Od 1. siječnja 2003. umirovljenicima, osim korisnika invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji su zaposleni priznaje se pri obračunu poreza na mirovine tijekom poreznog razdoblja osobni odbitak u visini od 2.550,00 kn umjesto osobnog odbitka u visini od 2.500,00 kn koji se priznavao do 31. prosinca 2002.

Ujedno, umirovljenicima koji uzdržavaju članove obitelji i umirovljenicima s invaliditetom u skladu sa Zakonom, priznati su izmijenjeni osobni odbici na osnovi podataka koje je Zavod dobio od Ministarstva financija, Središnjeg ureda porezne uprave. Osobni odbici za uzdržavane članove obitelji i invalidnost izračunati su u postotku od osnovnoga osobnog odbitka koji od 1. siječnja 2003. iznosi 1.500,00 kn umjesto 1.250,00 kn, primijenjeni su u obračunu poreza na mirovine. Tako na primjer osobni odbici iznose: za uzdržavanog člana obitelji 600,00 kn (0,4 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn), za invalidnost 375,00 kn (0,25 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn), za prvo uzdržavano dijete 630,00 kn (0,42 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn), za drugo uzdržavano dijete 885,00 kn (0,59 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn).

Umirovljenicima koji imaju prebivalište i borave na područjima od posebne državne skrbi, utvrđenim posebnim zakonom, tijekom poreznog razdoblja porez se obračunava, uz priznavanje istih poreznih odbitaka kao i ostalim korisnicima mirovina. Međutim, ti korisnici trebaju u 2004. godini podnijeti godišnju poreznu prijavu da bi im porezne uprave u godišnjem obračunu poreza priznale veće osobne odbitke koji iznose 3.750,00 kn (za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine), 3.000,00 kn (za porezne obveznike imaju prebivalište i borave na području druge skupine) i 2.250,00 kn (za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine). Na osnovi priznatih većih osobnih odbitaka, umirovljenicima će porezne uprave vratiti više uplaćen porez u 2003. godini.

Porez se od 1. siječnja 2003. obračunava na poreznu osnovicu, koju čine mirovine umanjene za osobne odbitke, odnosno invalidske mirovine zaposlenih umirovljenika, po stopama od 15%, 25%, 35% i 45% ovisno o visini porezne osnovice.

Na porezne osnovice obračunava se porez po sljedećim stopama:

POREZNA OSNOVICA

STOPA POREZA

do 3.000,00 kn

15%

od 3.000,00 kn do 6.750,00 kn

25%

od 6.750,00,00 kn do 21.000,00 kn

35%

iznad 21.000,0 kn

45%

 

Ujedno obavještavamo umirovljenike koji će podnositi godišnje porezne prijave da će područne službe HZMO-a započeti izdavati potvrde o isplaćenim mirovinama i obustavljenom i uplaćenom porezu i prirezu u 2002. u drugoj polovici siječnja 2003. godine. Datum početka izdavanja potvrda naknadno ćemo Vam priopćiti.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23.05.2019.
broj prijava   2 620
broj odjava  1 504


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva