Zagreb, 6. veljače 2003. Održana 44. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 5. veljače 2003. održana je 44. sjednica Upravnog vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izmjene i dopune Statuta Zavoda

Upravnog vijeće Zavoda donijelo je Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Do potrebe za izmjenama i dopunama Statuta Zavoda došlo je uslijed donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja. Također su usklađene statutarne odredbe s odredbama Zakona o doplatku za djecu, kojima je mjerodavnost za provođenje postupka rješavanja o pravu na doplatak za djecu vraćena Zavodu. Ova odluka proslijeđena je na potvrđivanje u Hrvatski sabor.

Zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju za suglasnost za prodaju dionica

Prema zahtjevu Hrvatskog fonda za privatizaciju, kojim traži suglasnost za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi i putem javnog natječaja, Upravno vijeće dalo je suglasnost za konačnu prodaju dionica devet trgovačkih društava iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Suglasnost je dana za sljedeća društva: «Đakovština» d.d. Đakovo, «Hoteli Podgora» d.d. Podgora, «Hoteli Živogošće» d.d. Živogošće , «Jelsa» d.d. Jelsa, «Kutjevo» d.d. Kutjevo, «PP Orahovica» d.d. Orahovica, «Željezara Split» d.d. Split, «Aida» d.o.o. Rijeka i «Spinot» d.d. Požega.

Na ovoj sjednici donesen je Program rada Zavoda za 2003. te usvojeno redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju siječanj – studeni 2002. Također je donesena Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu i Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu.  


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.07.2019.
broj prijava   3 127
broj odjava  2 792


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva