Zagreb, 6. veljače 2003. Održana 44. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 5. veljače 2003. održana je 44. sjednica Upravnog vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izmjene i dopune Statuta Zavoda

Upravnog vijeće Zavoda donijelo je Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Do potrebe za izmjenama i dopunama Statuta Zavoda došlo je uslijed donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja. Također su usklađene statutarne odredbe s odredbama Zakona o doplatku za djecu, kojima je mjerodavnost za provođenje postupka rješavanja o pravu na doplatak za djecu vraćena Zavodu. Ova odluka proslijeđena je na potvrđivanje u Hrvatski sabor.

Zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju za suglasnost za prodaju dionica

Prema zahtjevu Hrvatskog fonda za privatizaciju, kojim traži suglasnost za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi i putem javnog natječaja, Upravno vijeće dalo je suglasnost za konačnu prodaju dionica devet trgovačkih društava iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Suglasnost je dana za sljedeća društva: «Đakovština» d.d. Đakovo, «Hoteli Podgora» d.d. Podgora, «Hoteli Živogošće» d.d. Živogošće , «Jelsa» d.d. Jelsa, «Kutjevo» d.d. Kutjevo, «PP Orahovica» d.d. Orahovica, «Željezara Split» d.d. Split, «Aida» d.o.o. Rijeka i «Spinot» d.d. Požega.

Na ovoj sjednici donesen je Program rada Zavoda za 2003. te usvojeno redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju siječanj – studeni 2002. Također je donesena Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu i Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu.  


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.05.2019.
broj prijava   4 584
broj odjava  2 703


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva