HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zavod će pružiti pravnu pomoć korisnicima mirovina iz Srbije i Crne Gore

 

Stupanjem na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije od 1. svibnja 2003. nositelji mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori uspostavili su izravnu isplatu mirovine umirovljenicima koji su ostvarili pravo na mirovinu u jednoj državi, a imaju prebivalište u drugoj državi.

U skladu s time Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je od 2. lipnja 2003. počeo isplaćivati mirovine ostvarene u HZMO-u s prebivalištem u Srbiji i Crnoj Gori, dok mirovinski fondovi  Srbije i Crne Gore još nisu počeli s isplatom svojim umirovljenicima s prebivalištem u Hrvatskoj.

Prema najnovijim informacijama kojima raspolaže ovaj Zavod prva isplata iz mirovinskih fondova Srbije i Crne Gore može se očekivati tek sredinom kolovoza 2003., i to preko Zagrebačke banke.

 

Kako do isplate mirovina iz Srbije i Crne Gore?

 

Svojim umirovljenicima s prebivalištem u Hrvatskoj mirovinski su fondovi Srbije i Crne Gore na kućne adrese poslali obavijest o tome što trebaju poduzeti da im se može nastaviti isplata mirovina, sada iz Srbije i Crne Gore (primjerice podatak o broju deviznog računa otvorenog u jednoj od banaka u Hrvatskoj).

 

Prema informacijama kojima raspolaže ovaj Zavod određeni broj korisnika mirovina iz Srbije i Crne Gore nije dobio spomenutu  obavijest o isplati.

 

Stoga HZMO poziva te korisnike mirovina (dakle one korisnike mirovina iz Srbije i Crne Gore kojima je HZMO obustavio isplatu mirovina 1.5.2003., a nositelj mirovinskog osiguranja iz Srbije i Crne Gore nije dostavio obavijest o isplati) da se jave nadležnoj područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta. Službenici HZMO-a pružit će im pomoć  pri prikupljanja dokumentacije koja je potrebna za uspostavu isplate od strane nositelja osiguranja iz Srbije i Crne Gore.

 

Korisnici mirovina koji imaju rješenja  o priznanju prava na mirovinu izdana u jednom od mirovinskih fondova Srbije i Crne Gore trebaju prikupiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o životu
 2. devizni račun
 3. presliku hrvatske osobne iskaznice
 4. presliku rješenja o priznanju prava na mirovinu.

 

Posebno ponovo napominjemo da korisnici obiteljske mirovine koji su je ostvarili nakon travnja 2002., a kojima je HZMO obavljao isplatu do 1. svibnja 2003., trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu sa sljedećom dokumentacijom:

 1. smrtni list
 2. vjenčani list
 3. rodni listovi za udovicu, udovca ili djecu
 4. dokaz o državljanstvu za udovicu, djecu ili udovca (kopija osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 5. rješenje o priznanju prava na mirovinu za umrlog.

 

Navedenu dokumentaciju za isplatu mirovina ili priznanje prava na obiteljsku mirovinu korisnici mogu predati područnoj službi HZMO-a prema mjestu stanovanja, ili je mogu izravno poslati na adresu filijale mirovinskog fonda u Srbiji i Crnoj Gori  koja im je donijela rješenje o pravu na mirovinu.

 

Dodatak uz mirovinu – zaštita građana Republike Hrvatske

Također podsjećamo da je Hrvatski  sabor radi zaštite svojih građana donio Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina koji se primjenjuje od 1. svibnja 2002.

Prema Zakonu o pravu na dodatak uz mirovinu, pravo na dodatak uz mirovinu ima:

-          hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

-          kojemu je mirovina isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovine korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ 

-          koji nije ostvario mirovinu primjenom međunarodnog Ugovora o socijalnom osiguranju i

-          koji uz mirovinu u protekloj kalendarskoj godini mjesečno nije ostvario dohodak podložan porezu veći od mjesečnog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, utvrđenog poreznim propisima (osnovni odbitak do 31. prosinca 2002. iznosio je 1.250,00 kuna, a od 1. siječnja 2003. iznosi 1.500,00 kuna).

Zahtjev za dodatak uz mirovinu podnosi se područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta korisnika mirovine.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva