Zavod će pružiti pravnu pomoć korisnicima mirovina iz Srbije i Crne Gore

 

Stupanjem na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije od 1. svibnja 2003. nositelji mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori uspostavili su izravnu isplatu mirovine umirovljenicima koji su ostvarili pravo na mirovinu u jednoj državi, a imaju prebivalište u drugoj državi.

U skladu s time Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je od 2. lipnja 2003. počeo isplaćivati mirovine ostvarene u HZMO-u s prebivalištem u Srbiji i Crnoj Gori, dok mirovinski fondovi  Srbije i Crne Gore još nisu počeli s isplatom svojim umirovljenicima s prebivalištem u Hrvatskoj.

Prema najnovijim informacijama kojima raspolaže ovaj Zavod prva isplata iz mirovinskih fondova Srbije i Crne Gore može se očekivati tek sredinom kolovoza 2003., i to preko Zagrebačke banke.

 

Kako do isplate mirovina iz Srbije i Crne Gore?

 

Svojim umirovljenicima s prebivalištem u Hrvatskoj mirovinski su fondovi Srbije i Crne Gore na kućne adrese poslali obavijest o tome što trebaju poduzeti da im se može nastaviti isplata mirovina, sada iz Srbije i Crne Gore (primjerice podatak o broju deviznog računa otvorenog u jednoj od banaka u Hrvatskoj).

 

Prema informacijama kojima raspolaže ovaj Zavod određeni broj korisnika mirovina iz Srbije i Crne Gore nije dobio spomenutu  obavijest o isplati.

 

Stoga HZMO poziva te korisnike mirovina (dakle one korisnike mirovina iz Srbije i Crne Gore kojima je HZMO obustavio isplatu mirovina 1.5.2003., a nositelj mirovinskog osiguranja iz Srbije i Crne Gore nije dostavio obavijest o isplati) da se jave nadležnoj područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta. Službenici HZMO-a pružit će im pomoć  pri prikupljanja dokumentacije koja je potrebna za uspostavu isplate od strane nositelja osiguranja iz Srbije i Crne Gore.

 

Korisnici mirovina koji imaju rješenja  o priznanju prava na mirovinu izdana u jednom od mirovinskih fondova Srbije i Crne Gore trebaju prikupiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o životu
 2. devizni račun
 3. presliku hrvatske osobne iskaznice
 4. presliku rješenja o priznanju prava na mirovinu.

 

Posebno ponovo napominjemo da korisnici obiteljske mirovine koji su je ostvarili nakon travnja 2002., a kojima je HZMO obavljao isplatu do 1. svibnja 2003., trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu sa sljedećom dokumentacijom:

 1. smrtni list
 2. vjenčani list
 3. rodni listovi za udovicu, udovca ili djecu
 4. dokaz o državljanstvu za udovicu, djecu ili udovca (kopija osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 5. rješenje o priznanju prava na mirovinu za umrlog.

 

Navedenu dokumentaciju za isplatu mirovina ili priznanje prava na obiteljsku mirovinu korisnici mogu predati područnoj službi HZMO-a prema mjestu stanovanja, ili je mogu izravno poslati na adresu filijale mirovinskog fonda u Srbiji i Crnoj Gori  koja im je donijela rješenje o pravu na mirovinu.

 

Dodatak uz mirovinu – zaštita građana Republike Hrvatske

Također podsjećamo da je Hrvatski  sabor radi zaštite svojih građana donio Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina koji se primjenjuje od 1. svibnja 2002.

Prema Zakonu o pravu na dodatak uz mirovinu, pravo na dodatak uz mirovinu ima:

-          hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

-          kojemu je mirovina isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovine korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ 

-          koji nije ostvario mirovinu primjenom međunarodnog Ugovora o socijalnom osiguranju i

-          koji uz mirovinu u protekloj kalendarskoj godini mjesečno nije ostvario dohodak podložan porezu veći od mjesečnog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, utvrđenog poreznim propisima (osnovni odbitak do 31. prosinca 2002. iznosio je 1.250,00 kuna, a od 1. siječnja 2003. iznosi 1.500,00 kuna).

Zahtjev za dodatak uz mirovinu podnosi se područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta korisnika mirovine.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23.05.2019.
broj prijava   2 620
broj odjava  1 504


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva