Ostvarivanje prava hrvatskih branitelja - objašnjenje povodom napisa u dnevnom tisku

2. rujna 2003.

Povodom napisa objavljenih u tisku vezanih uz ostvarenje prava hrvatskih branitelja, a radi točnog i cjelovitog informiranja javnosti dajemo sljedeće objašnjenje.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvarivali su pravo na invalidsku mirovinu, kao i druga prava na osnovi invalidnosti s preostalom radnom sposobnošću, na temelju propisa koji su važili do 7. studenoga 2001., tj. do dana stupanja na snagu novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 94./01.) isključivo na temelju potpunog ili smanjenog gubitka radne sposobnosti na osnovu relevantne medicinske dokumentacije i potvrda Ministarstva obrane o statusu hrvatskih branitelja, neovisno o činjenici je li hrvatski branitelj imao utvrđen status ratnog vojnog invalida. Naime, status ratnog vojnog invalida prema do tada važećim propisima nije bio uvjet za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu kao i drugih prava na osnovi invalidnosti s preostalom radnom sposobnošću.

Za razliku od starog Zakona, prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pravo na invalidsku mirovinu može ostvariti samo onaj hrvatski branitelj kod kojeg su tijela vještačenja Zavoda utvrdila potpuni gubitak radne sposobnosti i kod kojega je utvrđeno postojanje ratnog vojnog invaliditeta, o kojem je  donijeto odgovarajuće rješenje čije je donošenje isključivo u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja. Uz to, svaka ocjena invalidnosti nadležnog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podliježe reviziji ocjene invalidnosti za koju je opet isključivo nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Prije stupanja na snagu novog Zakona navedena revizija bila je u nadležnosti Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti Ministarstva obrane. Budući da status ratnog vojnog invalida nije bio uvjet za stjecanje prava na invalidsku mirovinu prema prijašnjim propisima, određen broj hrvatskih branitelja ostvario je pravo na invalidsku mirovinu bez tog statusa. Takvo postupanje utemeljeno je na pozitivnim i tada važećim zakonskim propisima.

Dr. Vesna Vukušić predsjednica je Vladinog Stručnog povjerenstva za ocjenu invalidnosti, koje tijelo nije nadležno za provođenje revizije ocjene invalidnosti u slučaju priznanja prava na invalidsku mirovinu hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Naime, to Vladino povjerenstvo provodi reviziju ocjena invalidnosti u povodu ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju («Narodne  novine», broj 102/98.), a ne prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te se prema tome ta revizija ne može dovesti u vezu s revizijom ocjena invalidnosti koja je isključivo u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja.

 Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.05.2019.
broj prijava   4 584
broj odjava  2 703


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva