Održana 50 sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

 

U srijedu 1. listopada 2003. održana je 50. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a na kojoj se raspravljalo o redovitoj problematici Zavoda. Upravno vijeće prihvatilo je zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim se traži suglasnost za prodaju dionica, u vlasništvu javnog sektora, raspisivanjem javnog natječaja sukladno uvjetima Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju za trgovačko društvo «Jadroplov» d.d. Split, u kojem HZMO posjeduje 6,82 % temeljnog kapitala.

 

Upravno vijeće je prihvatilo izvješća o poslovanju 'HMID'-a d.o.o. i Kapitalnog fonda d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. Donijelo je također i Odluku o usvajanju izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za 2003., a razmotrilo je i prihvatilo redovita financijska izvješća HZMO-a za razdoblja siječanj – lipanj i siječanj – srpanj 2003. godine.

 

Dana je suglasnost ravnatelju Zavoda za zaključenje ugovora o kupnji poslovnog prostora u Zadru, kojom će se riješiti problem poslovnog prostora Područne službe u Zadru. Donesena je i Odluka o prijenosu prava vlasništva zgrade u Dubrovniku, koja je 53, 41 % vlasništvo Zavoda, u korist Ministarstva kulture za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku, uz uvjet da se na bazi reciprociteta u vlasništvo Zavoda prenese nekretnina iste tržišne vrijednosti na području Republike Hrvatske.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23.05.2019.
broj prijava   2 620
broj odjava  1 504


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva