HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Broj 2, listopad 2003.

 

 

 

 

   

                        

SADRŽAJ- broj 2, listopad 2003.

naslovnica    (pdf, 132 KB)

stranica

1

UVODNIK  (pdf, 85 KB)

 

ČLANCI

3

Gösta Esping-Andersen i Sebastian Sarasa: Ponovno razmatranje generacijskog konflikta

(pdf, 241 KB)

19

Mihovil Rismondo: Mirovinsko osiguranje na temelju kapitalizacije i strukovna mirovinska osiguranja te mogućnosti njihova razvoja u Hrvatskoj

 (pdf, 209 KB)

31

Ljiljana Marušić: Drugi i treći stup mirovinskog osiguranja– struktura i funkcioniranje

(pdf, 254 KB)

51

Predrag Bejaković: Povijesni razvoj i sadašnji uvjeti javnog mirovinskog osiguranja u Velikoj Britaniji

(pdf, 218 KB)

 

INFORMACIJE I OSVRTI

63

Mihovil Rismondo: Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu – inicijativa za socijalnu koheziju
Izrada studije o potrebi koordinacije sustava socijalne sigurnosti u Jugoistočnoj Europi
  (pdf, 150 KB)

67

Ljiljana Marušić: Sigurnost, raznolikost i izbor - Seminar o mirovinskim sustavima  (pdf, 171 KB)

 

NOVO ZAKONODAVSTVO

73

Ružica Terze: Uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

(pdf, 144 KB)

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

75

Zosja Mornar: Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga

(pdf, 162 KB)

 

INOZEMNA OSIGURANJA

81

Litva: Uvedena mirovinska štednja
Urugvaj: Izmjene uvjeta starosne dobi za mirovinu
Poljska: Prijedlozi za smanjivanje troškova vođenja mirovinskog sustava
Srbija i Crna Gora: U Srbiji započinje mirovinska reforma
Južna Koreja: Projekt za uspostavljanje sustava dodatne mirovine
Meksiko: Reforma sustava mirovinske štednje

(pdf, 151 KB)

 

DOKUMENTI

85

Direktiva: br. 86/378/CEE od 24. srpnja 1986. (izmijenjena Direktivom 96/97/CE od 20. prosinca 1996.) koja se odnosi na ostvarivanje načela jednakosti postupanja između muškaraca i žena u strukovnim sustavima socijalnog osiguranja, Journal officiel br. L 225 od 12.kolovoza 1986. (Preambula ispuštena)
Direktiva: br. 98/49/CE od 29. lipnja 1998. koja se odnosni na očuvanje prava na dodatnu mirovinu radnika i samostalnih djelatnika koji se kreću unutar Zajednice (Preambula ispuštena)

(pdf, 171 KB)

 

KNJIGE I ČASOPISI

91

Predrag Bejaković: Dvije knjige o reformama mirovinskog osiguranja - Pension Reform in Central and Eastern Europe, Privatising Old-Age Security: Latin America and Eastern Europe Compared

(pdf, 180 KB)

    


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva