Održana 52. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

 U srijedu 17. prosinca 2003. održana je 52. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a na kojoj se raspravljalo o redovitoj problematici Zavoda. Upravno vijeće je prihvatilo Financijsko izvješće Zavoda za razdoblje siječanj-rujan 2003., koje je izrađeno na temelju novog sustava proračunskog računovodstva koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002.
Upravno vijeće donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o određivanju broja ovlaštenih vještaka, zbog proširenja sistematizacije u Područnoj službi u Vukovaru čime se ukupan broj vještaka u prvom stupnju sa 38 povećava na 39.
Upravno vijeće odbilo je kao neosnovan, zahtjev za zaštitu prava Josipa Kunca protiv Odluke o imenovanju Nadje Krnić za predstojnicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu. Uvidom u natječajni postupak utvrđeno je da je Odluka o imenovanju Nadje Krnić za predstojnicu Područne službe u Splitu donesena u skladu sa Statutom Zavoda.

Dana je prethodna suglasnost ravnatelju Zavoda za sklapanje Ugovora o kupoprodaji računalne opreme (pisača).

 

 

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1559197 Osiguranika - ukupno

1325568  Radnici kod pravnih osoba
125240  Radnici kod fizičkih osoba
64289  Obrtnici
19502  Poljoprivrednici
19542  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4970  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 11.10.2018.
broj prijava  3916
broj odjava  2291


opširnije

1233211 Korisnika mirovina - ukupno


502939  Korisnici starosnih mirovina
23949 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84074 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190814  Korisnici prijevremene mirovine
260 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192441  Korisnici invalidskih mirovina
238734  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668091 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565120 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.644,62  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2018. (6.206 kn) iznosi 58,73 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.347,18 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.400.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo 

147393 korisnika doplatka za djecu za 287004 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,41 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,67 kn. ... arhiva