Održana 52. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

 U srijedu 17. prosinca 2003. održana je 52. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a na kojoj se raspravljalo o redovitoj problematici Zavoda. Upravno vijeće je prihvatilo Financijsko izvješće Zavoda za razdoblje siječanj-rujan 2003., koje je izrađeno na temelju novog sustava proračunskog računovodstva koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002.
Upravno vijeće donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o određivanju broja ovlaštenih vještaka, zbog proširenja sistematizacije u Područnoj službi u Vukovaru čime se ukupan broj vještaka u prvom stupnju sa 38 povećava na 39.
Upravno vijeće odbilo je kao neosnovan, zahtjev za zaštitu prava Josipa Kunca protiv Odluke o imenovanju Nadje Krnić za predstojnicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu. Uvidom u natječajni postupak utvrđeno je da je Odluka o imenovanju Nadje Krnić za predstojnicu Područne službe u Splitu donesena u skladu sa Statutom Zavoda.

Dana je prethodna suglasnost ravnatelju Zavoda za sklapanje Ugovora o kupoprodaji računalne opreme (pisača).

 

 

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.02.2018.
broj prijava  2730
broj odjava  1490


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva